Planologie in Zeeland

Planologie in Zeeland

Waar denk jij aan als je Zeeland zegt? Laat ons raden, misschien aan verre uitzichten over zee, stuivend zand in de duinen, uitgestrekte polders en grazige weilanden waar je de zon in weg kunt zien zakken? Of kraakhelder water om in te zwemmen, te duiken of te zeilen en uren wandelen in de natuur? Al die kwaliteiten van het landschap en de leefomgeving (milieu) zijn echter geen vanzelfsprekendheid. Hierin speelt ZMf een belangrijke rol.

We treden op als waakhond voor de planologie van het Zeeuwse landschap. De planologie denkt na over hoe de (openbare) ruimte optimaal kan worden benut, zodat alle gewenste en noodzakelijke functies daarin een plek kunnen krijgen. We gaan daarbij nauwkeurig en transparant te werk én met een positieve instelling. Dat vinden we van belang. Voor de dialoog en voor het samenwerken aan gezamenlijke doel, namelijk: een mooi en duurzaam Zeeland.

Goede afspraken zijn het halve werk

ZMf is vertegenwoordigd in verschillende commissies en adviesgroepen om mee te denken over welke landschappelijke ontwikkelingen wel en welke niet gewenst zijn. Samen met belanghebbende partijen maken wij hierover dan duidelijke afspraken. ZMf controleert of ingediende plannen van bijvoorbeeld gemeenten, provincie of bedrijven aan deze afspraken voldoen. De overgrote meerderheid van alle plannen voldoet gelukkig aan de afspraken.

Als ZMf niet tevreden is…

In enkele gevallen zijn wij niet tevreden over een plan. Dan dienen we een zienswijze in met onze zorgen en adviezen voor verbetering. Vervolgens is de indiener van het plan aan zet om onze zienswijze wel of niet op te nemen in de definitieve versie van het plan. Is het definitieve plan gepubliceerd, dan bekijken we of tegemoet is gekomen aan onze zorgen. Is dat nog steeds niet het geval en deugt het plan in ernstige en aantoonbare mate niet, dan kan ZMf overwegen de gang naar de Raad van State te maken. Hoewel we regelmatig zienswijzen indienen, hoeven we deze stap gelukkig zelden te zetten.

Dit kun jij doen

Ook meehelpen om de ‘groene’ kwaliteiten in ons landschap te waarborgen? Dat kan! Kijk hier wat jij kunt doen!

 

Vragen of tips?

Profiel Denise de Leeuw

Denise de Leeuw

Programma manager Groene Ruimte