Over ZMf

Over ZMf

De ZMf (officieel Vereniging Zeeuwse Milieufederatie) werkt aan een mooi en duurzaam Zeeland. We zijn een ondernemende club met een groeiende impact op onze omgeving. En dat is maar goed ook, want de natuur heeft onze krachtige stem hard nodig. We zien voor onszelf daarin drie rollen weggelegd. Ten eerste zijn wij de vertegenwoordiging van de bij ons aangesloten leden en vormen wij voor hen een koepelorganisatie die hun belangen behartigt. Daarnaast beschermen we de natuur en het milieu in Zeeland en zelfs daarbuiten, over de landgrens met België heen. En we verbinden en jagen initiatieven aan die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Onze folder!

Vooruit durven kijken, laten zien wie ZMf is en wat we doen. Werken aan een mooi en duurzaam Zeeland, samen met jou!

Bekijk de folder

Onderdeel van een groter geheel

We zijn onderdeel van het landelijke netwerk van natuur- en milieufederaties. Zo werken we slim en efficiënt samen over de provinciegrenzen heen. Bij dit landelijke netwerk zijn ruim duizend verschillende vrijwilligersorganisaties aangesloten.

Professioneel en onafhankelijk

We kunnen dat krachtige ‘groene’ geluid laten horen, omdat we gesteund worden door onze sponsors en door een trouwe betrokken achterban van leden. Dat geeft ons een mate van onafhankelijkheid die we professioneel inzetten. Dat betekent dat we consequent werken aan onze strategische doelen, altijd in lijn met onze missie en visie. We denken systemisch, zien grote verbanden én de details. En we zorgen ervoor dat we kennis hebben van de nieuwste inzichten op het gebied van natuur en milieu. Daarom zijn we een autoriteit en een spin in het web op het gebied van natuur en milieubescherming en weten burgers, organisaties en instanties ons goed te vinden.

Eigen stijl

ZMf onderscheidt zich met een heel eigen stijl. We werken altijd vanuit ons Tijdloos Kompas, waarin we ons bestaansrecht staat en onze fundamentele principes. We zijn fel op plannen en activiteiten die voor de natuur en het milieu fundamenteel verkeerd zijn. Anderzijds denken we constructief mee met partijen die positieve stappen moeten of willen zetten richting verduurzaming en helpen we om die maatregelen concreet te maken. In deze aanpak zijn we eerlijk en transparant en hechten we grote waarde aan wederzijds respect. Daarom treden we onze ‘onnatuurlijke’ partners open tegemoet en nodigen hen uit voor dialoog. We geloven er namelijk in dat je met begrip voor elkaar veel verder komt. We willen vooral verbinden om zo gezamenlijk naar die duurzame samenleving en groene leefomgeving toewerken.

Het fundament van onze organisatie is ons Tijdloos Kompas. Hierin hebben wij aandacht voor onze bestaansreden, onze kernwaarden, onze principes als randvoorwaarden en onze strategische doelen voor de lange termijn. Hierbij richten wij ons op 2035, het jaar waarin de ZMf haar 50ste jaar hoopt te vieren.

Dit kompas helpt ons met onze koers, beslissingen nemen en helpt ook bij de afweging waar we onze expertise willen inzetten en waar niet.
Wij zijn een kleine en krachtige organisatie juist doordat we zelf de regie houden aan de hand van dit kompas.