Tijdloos Kompas

Tijdloos Kompas

Het fundament van onze organisatie is ons Tijdloos Kompas. Hierin hebben wij aandacht voor onze bestaansreden, onze kernwaarden, onze principes als randvoorwaarden en onze strategische doelen voor de lange termijn.

Dit kompas helpt ons met onze koers, beslissingen nemen en helpt ook bij de afweging waar we onze expertise willen inzetten en waar niet.
Wij zijn een kleine en krachtige organisatie juist doordat we zelf de regie houden aan de hand van dit kompas.

Onze bestaansreden

Wij gaan voor een mooie provincie, ons Zeeland. We zijn een krachtige stem voor de natuur en het milieu. In verbinding met de regio werken wij vandaag samen aan de toekomst. ZMf draagt bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. Onze ambitie is om een positieve impact te hebben door naar het hele systeem te kijken.

Kernwaarden

Wij zien onszelf als een onafhankelijke club die werkt voor natuur en milieu in Zeeland. We hebben een groeiende positieve impact op onze omgeving. Dat doen we door middenin de Zeeuwse samenleving te staan met een open en integere houding: inspireren tot en aanjagen van duurzame initiatieven en groene stappen voorwaarts. We zijn bovendien een krachtige stem voor kwetsbare natuur.

Onze kernwaarden zijn:

Bevlogen
Betrokken
Ondernemend

Groei
Synergie

Principes

Bij alles wat we doen gaan we uit van een een aantal fundamentele principes, die gebaseerd zijn op de duurzaamheidsregels van The Natural Step.
Deze luiden als volgt:

  • Breng niet meer en niet sneller stoffen vanuit de aarde in het milieu dan de natuur kan verwerken.
  • Breng niet meer en sneller door mensen geproduceerde stoffen in het milieu dan de natuur kan verwerken.
  • Breek de natuur niet sneller af dan dat ze nodig heeft om zich te herstellen.
  • Doe geen dingen waardoor mensen beperkt worden in het vervullen van hun essentiële behoeften.