Bestuur

Bestuur

ZMf wordt aangestuurd door een bestuur dat door onze leden wordt gekozen. Het bestuur houdt de koers van ZMf goed in de gaten en stuurt en bewaakt, samen met het team van ZMf, de grote lijnen in ons beleid.

De leden van het bestuur worden deels gekozen uit de individuele leden van ZMf en deels uit de bij ons aangesloten lidorganisaties. Ieder bestuurslid brengt een eigen deskundigheid in bij ZMf en is vaak betrokken bij een specifiek beleidsonderwerp. De bestuursleden vervullen hun functie als vrijwilliger, ze ontvangen voor hun betrokkenheid alleen een onkostenvergoeding.

Eigen rol en bevoegdheid

Het bestuur van ZMf, waarvan een deel optreedt als dagelijks bestuur, komt gedurende het jaar regelmatig bij elkaar om te sparren over en te werken aan de koers van de federatie en beslissingen te nemen over het beleid. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen rol en bevoegdheid. Vaak hebben de bestuursleden een schat aan werkervaring en (vak)kennis die het bestuur van ZMf en de federatie zelf verder versterken.