Bestuurslid Leo Adriaanse

Leo Adriaanse

Leo Adriaanse

Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan het functioneren van de ZMf.
Ik wil werken aan het terugbrengen van het goede gesprek met elkaar en de Zeeuwse teamgeest. We kunnen zelf als inwoners meer verantwoordelijkheid gaan voelen voor elkaar en voor het goed functioneren van de leefomgeving waarin we wonen. Die medeverantwoordelijkheid voor ons gezamenlijke welzijn als inwoners van Zeeland kunnen we hoop ik samen met overheden, bedrijven en de maatschappelijke groeperingen weer meer inschakelen.

Het gaat nu niet goed met onze leefomgeving. We scheiden natuur van de rest van de leefomgeving alsof het iets aparts is. De natuur ís onze leefomgeving en we gaan daar, weten we al sinds de jaren ’70, zeer onverstandig mee om. De wal begint het schip te keren (klimaatwijziging, vergiftiging, biodiversiteitsverlies, …) en dat geeft veel spanningen en de begrijpelijke eerste neiging vast te willen houden aan wat is.
Maar dat kan niet. Alles zullen we ecologisch herstellend en opbouwend aan moeten pakken. Dit met economische en sociale zorg voor elkaar. En dat kan ook. Het gaat om ons aller welzijn. Voor de goede gesprekken met elkaar om tot oplossingen te komen is een mooie benadering ontwikkeld, zie www.wegottomove.org.
Het vergt aandacht voor elkaar in goede gesprekken waarin we elkaar bevragen op wat achter onze meningen zit en welke waarden we echt belangrijk vinden als puntje bij paaltje komt. Het geeft energie om zo samen te werken!

Ik woon in Middelburg en heb bijna 40 jaar als ecoloog bij Rijkswaterstaat in Zeeland gewerkt aan de wegen, de deltawateren, het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta en het Deltaprogramma. Met als doel het beter ecologisch functioneren van de deltawateren en de waarborging van de lange termijn veiligheid tegen overstromen.