Deltawateren

Deltawateren

Deltagebieden vormen een van de meest vruchtbare leefgebieden in de wereld. De wisselwerking tussen land en zee zorgt voor een grote dynamiek en gradiënten van zout naar zoet water, en hoog en laag gelegen land. Ze zijn van oudsher dichtbevolkt, ondanks de altijd aanwezige dreiging van de zee. Juist vanwege de vruchtbare bodem en de diversiteit aan habitats.

Kraamkamer en keuken

Zo zijn delta’s belangrijke kraamkamers voor vissen en de laaggelegen delen vormen foerageergebieden voor veel soorten vogels. De wateren van de Zuidwestelijke delta zijn bijna allemaal Natura 2000 gebieden. De dynamiek in de Zuidwestelijke delta, waar Zeeland een onderdeel van is, is met de afsluitingen en afdammingen door de deltawerken sterk veranderd. Zo sterk zelfs, dat de ecosystemen in de afzonderlijke deltawateren niet meer optimaal functioneren en de (water)conditie van de deltawateren onder grote druk staat. ZMf zet zich in voor het behoud van de natuurwaarden en het ecologisch functioneren van de Deltawateren.