Afwatering oppervlaktewater

Afwatering oppervlakte water

Zeeland bestaat niet alleen uit de deltawateren, maar ook uit oppervlaktewateren als bijvoorbeeld sloten en meertjes. Deze kunnen afwateren op en staan in direct contact met de deltawateren. Dit betekent dat de waterkwaliteit, ecologisch en chemisch, van deze sloten en meertjes van invloed kunnen zijn op de deltawateren. ZMf ziet het belang van schoon oppervlaktewater in Zeeland en zal samen met andere organisaties in de komende jaren werken aan verbetering.