Circulaire samenleving

Circulaire samenleving

ZMf zet zich in voor een echte circulaire samenleving. Hierin bestaat geen afval en wordt elk product of elke grondstof weer opnieuw in de keten gebracht.

Verbinden, aanjagen en agenderen

We hebben in Zeeland, net als in heel Nederland nog een lineair economisch gedachtegoed: we kopen, gebruiken, en als we klaar zijn met een product gooien we het weg als afval. In de circulaire samenleving bestaat geen afval meer. We hergebruiken materialen of maken daar weer andere producten van. Zo ontstaan er kringlopen door de herwinning van bestaande grondstoffen en producten. In een optimale situatie worden deze kringlopen gesloten door goede afstemming tussen ontwerp en productie en in de samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarom richt ZMf zich op het belang van een circulaire beweging vanuit de samenleving, dus vanuit jou en mij. Vooral gemeenten kunnen in het proces naar een circulaire samenleving een hele belangrijke voortrekkersrol vervullen. Kijk ter inspiratie deze video’s op LinkedIn. Om gemeenten te helpen zetten we ook een aantal tips op een rij.

Naar de tips

Van fossiel naar biobased grondstoffen: de rol van ZMf hierin

Fossiele grondstoffen zijn eindig en daarom kunnen we er niet eindeloos gebruik van blijven maken. We zien een waardevolle rol weggelegd voor hernieuwbare biobased (organische) grondstoffen binnen een circulaire samenleving. Om een biobased circulaire economie op gang te brengen legt ZMf verbindingen tussen bewoners, ondernemers en de overheid. We richten ons hierbij op het vergroten van onderlinge samenwerking door meer kennis en bewustwording onder consumenten en lokale bedrijven. Die samenwerking vindt bijvoorbeeld plaats in de InnovatieHUB die dient als verbinder en versneller in concrete circulaire oplossingen voor complexe vraagstukken die zich in de regio voordoen.

Terugdringen gevaarlijke stoffen

Waar ZMf zich ook hard voor maakt is het sterk terugdringen van het gebruik van gevaarlijke stoffen. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn erg gevaarlijk voor mens en milieu. Ze zijn bijvoorbeeld kankerverwekkend of kunnen het DNA ernstig beschadigen, voortplanting belemmeren of de hormoonhuishouding verstoren. Bovendien hopen ze zich op in de voedselketen doordat ze niet of nauwelijks afbreken in het milieu. In een circulaire samenleving is wat ons betreft dus geen plaats voor ZZS!

Lees onder andere ons artikel over PFAS.

Servicepunt Circulair

Op ons landelijke Servicepunt Circulair is nog meer informatie te vinden over wat circulaire samenleving inhoudt en wat je er, als burger of ondernemer, zelf mee kan doen. We zetten het even voor je op een rij.

Voor de particulier:

 • Circulaire producten en diensten catalogus
  In die catalogus vind je de leukste, mooiste en handigste circulaire producten en diensten bij jouw in de buurt.
 • Circulaire mode
  In deze folder lees je meer over de impact van de productie en het weggooien van kleding op het milieu. Maar we geven ook tips hoe je die impact omlaag kunt brengen.
 • Circulaire Cosmetica
  In deze flyer zie je op welke manier cosmeticaproducten het milieu belasten en wat jij kunt doen om jouw impact te beperken.
 • Stappenplan Circulaire Aanbouw
  Bij het realiseren van een aanbouw kun je (zo veel mogelijk) circulaire bouwmaterialen gebruiken.
 • Circulair Interieur
  In deze flyer staan een aantal tips die jou kunnen helpen tijdens de zoektocht naar meubels en accessoires met een lage milieu-impact.

Voor de ondernemer:

Voor politiek en bestuur: