Groene ruimte

Groene Ruimte

Zeeland is met haar ligging in de Delta een groen-blauwe oase tussen de dichtbevolkte regio’s van de Randstad, Brabant en Vlaanderen. De eilandenstructuur, de afwisseling tussen water en land en de Deltawerken zorgen voor een unieke beleving. Dat is het resultaat van een eeuwenlange strijd tegen het water. Het zicht vanaf de duinen, de veiligheid achter de dijk, alles is doordrenkt van een waterrijke geschiedenis. De hogere kreekruggen, moeren, ongelijke poelgronden, slingerende bloemdijken, open uitgestrekte agrarische polders en historische dorpjes en steden, dat landschap is wat Zeeland zo uniek en aantrekkelijk maakt.

Bewaken en versterken

ZMf ziet het als haar zorg om dat gevarieerde en afwisselende natuur- en cultuurlandschap te bewaken en te versterken. Aan de andere kant neemt de druk op onze groen-blauwe leefomgeving steeds verder toe. Het landschap verandert. Dat is van alle eeuwen en hoort bij een dynamisch kustlandschap, daar is niets mis mee. Maar wij willen wel ontwikkelingen die passen in het landschap. Die rekening houden met schaalniveau, de structuur van eilanden en polders, die respect hebben voor de natuurlijke groene en open omgeving, die streekeigen zijn en goed voor de biodiversiteit. Kortom, ontwikkelingen die samengaan met een gezonde en evenwichtig leefomgeving voor mens, dier en plant.