Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland

Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland

Hoe kan je een toekomstbestendig duurzaam landbouwsysteem ontwikkelen waarin er winst is voor landbouw én natuur? Dat onderzoeken we al meerdere jaren met strokenteelt, een teelt in verschillende breedtes van stroken. Telen in stroken kan in sommige gewassen meer natuurlijke vijanden aantrekken, waardoor de weerbaarheid van planten wordt vergroot en plagen minder kans krijgen. Hierdoor is er minder gewasbescherming nodig en krijgt de natuur meer ruimte. Er liggen kansen en uitdagingen voor deze techniek. Om die beter in beeld te krijgen is meer onderzoek nodig. Daarom krijgt het strokenteeltproject een vervolg onder de naam ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’.  

Na drie jaar is er via het project Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland: Strokenteelt veel ervaring opgedaan met strokenteelt. Voor de aantrekkelijkheid van het landschap is telen in stroken duidelijk een meerwaarde, ook is er een hogere variatie aan soorten akkervogels te vinden. Helaas is strokenteelt voor de doorsnee akkerbouwer nog niet rijp voor de praktijk. In de teelt en bij het vermarkten van de producten liggen nog grote uitdagingen. Wil je meer informatie over de resultaten? Lees er meer over op deze pagina: Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw in Zeeland krijgt een vervolg.

In het vervolg project ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’ wordt gedurende twee jaar tijd gekeken welke andere, meer laagdrempelige maatregelen een positieve effect hebben op het verhogen van biodiversiteit. Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve is in het voorjaar van 2023 gestart met het testen van diverse maatregelen in de praktijk.

Biodiverse Bouwstenen
Inspiratie voor biodiverse akkerbouw, Dawson & Selin Noren 2019: https://edepot.wur.nl/504070

 

In het vervolgproject ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’ zullen verschillende maatregelen getest worden zoals mengteelten, verhoogde graanstoppels, maaibeleid, alarmsystemen voor wild en innovatief gebruik van groenbemesters ten behoeve van biodiversiteit. Hiermee gaan we op een meer praktijkgerichte manier werken aan het begrip ‘natuurinclusieve landbouw’. Met natuurinclusieve landbouw wordt bedoeld dat er in een landbouwsysteem structureel voldoende aandacht en ruimte is voor de ontwikkeling van natuur. Daarmee gaan economie en ecologie hand in hand en ontstaat er een betere balans tussen landbouw en natuur. Daarnaast gaan we ook met strokenteelt verder, om meer ervaring op te doen, en om beter en concreter de voor- en nadelen in kaart te brengen voor boer en natuur.

Mengteelten

Verhoogde maïsstoppels

Winterstoppel laten staan biedt vogels, insecten en andere dieren betere overwinteringsmogelijkheden

Tijdens de winterperiode duiken veel insectensoorten (dieper) de grond in of overwinteren in hagen en strooisellagen. Verschillende vogels trekken naar het zuiden, een deel blijft achter in het landelijk gebied. De thuisblijvers (standvogels) en bezoekers uit het noorden zijn afhankelijk van een lager voedselaanbod dan in de zomermaanden. Door een graanperceel in winterstoppel (1 november – 15 maart) te laten staan, verhoog je de overwinteringsmogelijkheid van insecten en vogels. Insectenlarven kruipen in de onbewerkte bodem of de afgesneden graanstengels. Graanresten, bodemleven en opgekomen kruiden worden gegeten door de overwinterende vogels. Daarnaast zijn de gemorste graankorrels een geliefde maaltijd van veldmuizen. De veldmuis is op zijn beurt weer een prooi voor de blauwe kiekendief, torenvalk en buizerd.

Samenwerkingspartners

In dit project gaat het ook weer om de samenwerking tussen teler en natuur. Hoe kan je een toekomstbestendig duurzaam landbouwsysteem ontwikkelen waarin er winst is voor landbouw én natuur. Vanuit ieders expertise werken hieraan samen: het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf, Delphy en DLV Advies. Nieuwe partner in het project is de Wageningen Universiteit.

Projectpartners en verhalen uit het veld

In de afgelopen jaren is er heel wat ervaring en kennis opgedaan met strokenteelt en gewasdiversiteit. Verschillende projectpartners en deelnemers zijn in de praktijk aan de slag gegaan met een andere manier van landbouw dan nu nog gebruikelijk is. Een waardevolle bron van nieuwe kennis over een nieuwe vorm van landbouw. Lees hieronder hun verhalen uit het veld.

Bijeenkomsten

Vanuit het project ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’ organiseerden we al de volgende bijeenkomsten:

9 maart 2023: Slotbijeenkomst ‘Is strokenteelt klaar voor de toekomst?’ Start van het vervolgproject.
Tijdens de bijeenkomst deelden we de bevindingen de bevinden van strokenteelt, zowel van Zeeuwse resultaten als ook van landelijke. Wijnand Sukkel van de WUR was hoofdsprekers, en ging ook in op het belang van meer gewasdiversificatie.

Bekijk de resultaten via Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw in Zeeland krijgt een vervolg

21 november 2023: Webinar ‘Gewasdiversiteit, wat is het en wat levert het mij op?’
Tijdens deze bijeenkomst werd je meegenomen in de wereld van gewasdiversiteit. Wat houdt dit precies in, waarom is het belangrijk en hoe kan je dit toepassen in de praktijk?

Bekijk hier de diverse presentaties van sprekers van de WUR, Delphy en St. Het Zeeuwse Landschap. Presentatie webinar gewasdiversiteit

Bekijk hier de opnamen van het webinar: Webinar Gewasdiversiteit

11 maart 2024: Webinar ‘De resultaten en ervaringen van gewasdiversiteit in 2023’
Tijdens deze bijeenkomst zijn door Rusthoeve en Delhpy de resultaten gepresenteerd van strokenteelt in 2023. Ook de ervaringen met het experimenteren met mengteelt van gerst, veldbonen en erwten en het mengen van verschillende suikerbietenrassen is gedeeld. Door Rik Waenink van Wageningen Universiteit is antwoord gegeven op de vraag of er meer vogels broeden in strokenteelten? En DLV Advies gaf advies over het nemen van praktische maatregelen bij veehouderijen om biodiversiteit te stimuleren.

Meer weten? Bekijk hier de presentaties van de sprekers van Delphy/Rusthoeve, WUR  en DLV Advies.

In 2024 staat in mei een veldexcursie ‘Herken de vogels op jouw akker’ (in combi met maaibeheer) en in juni een rondtour naar koplopers en de boerderij van de toekomst in Flevoland op de planning. Wil je op de hoogte worden gehouden, meld je dan hieronder aan.

Meedoen en meedenken

Wil je op de hoogte blijven van activiteiten en bijeenkomsten in het kader van het project ‘Op weg naar meer biodiversiteit door gewasdiversiteit in Zeeland’? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en kom meedenken en -praten tijdens onze bijeenkomsten. Iedereen is welkom, van landbouwer tot organisatie of particulier. Want de keuze voor een meer natuurinclusieve landbouw is immers een zaak van iedereen.

Op de hoogte blijven van dit project

 

Meedenken over gewasdiversiteit? Neem contact met ons op!

Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw

Financiële steun

Ook dit vervolgproject wordt mede gefinancierd door het Programma voor Plattelandsontwikkeling voor Nederland (POP3). Dit programma ontvangt een financiële bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Logo EU voor project StrokenteeltLogo Provincie Zeeland voor project Strokenteelt

Tags: