Jaarverslag en publicaties

Jaarstukken

ZMf weet waar ze naartoe wil. We koersen af op onze strategische doelen. Om dat efficiënt en doelgericht te doen werken we primair vanuit ons tijdloos kompas. Daarnaast hebben wij een meerjarenbeleid. Hierin beschrijven wij onze strategische doelen. Vanuit hier stellen wij een jaarplan op waarin wij ons specifiek richten op de plannen voor dat jaar.

In het jaarverslag kijken we in hoeverre we onze doelen hebben kunnen verwezenlijken. Daar hoort ook een transparante jaarrekening bij. Eens in de vijf jaar leggen we ons beleid vast als lijddraad voor de jaarplannen.

Jaarverslag ZMf

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarplan ZMf

Jaarplan 2019

Jaarrekening ZMf

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016

Beleidsplan ZMf

Beleidsplan 2016-2020

Verslagen Algemene ledenvergadering ZMf

Verslag Algemene Ledenvergadering ZMf november 2019

Verslagen Regiobijeenkomsten

Lees de verslagen van de regiobijeenkomsten.