Jaarverslag en publicaties

Jaarstukken

ZMf weet waar ze naartoe wil. We koersen af op onze strategische doelen. Om dat efficiënt en doelgericht te doen werken we primair vanuit ons tijdloos kompas. Daarnaast hebben wij een meerjarenbeleid. Hierin beschrijven wij onze strategische doelen. Vanuit hier stellen wij een jaarplan op waarin wij ons specifiek richten op de plannen voor dat jaar.

In het jaarverslag kijken we in hoeverre we onze doelen hebben kunnen verwezenlijken. Daar hoort ook een transparante jaarrekening bij. Eens in de vijf jaar leggen we ons beleid vast als lijddraad voor de jaarplannen.

Jaarverslag ZMf

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Jaarplan ZMf

Jaarplan 2023
Jaarplan 2022
Jaarplan 2021

Meerjarenstrategie ZMf

Samenvatting Meerjarenstrategie 2021-2025

Verslagen Algemene ledenvergadering ZMf

Verslag Algemene Ledenvergadering ZMf juni 2023
Verslag Algemene Ledenvergadering ZMf oktober 2022
Verslag Algemene Ledenvergadering ZMf juni 2022
Verslag Algemene Ledenvergadering ZMf oktober 2021
Verslag Algemene Ledenvergadering ZMf juni 2021
Verslag Algemene Ledenvergadering ZMf oktober 2020