Missie en visie

Missie

ZMf gaat voor een mooi en duurzaam Zeeland, nu én straks. Dat is onze missie en de rode draad in ons werk. En waarom we dat doen? Iedere Zeeuw heeft recht op een groene omgeving en schone lucht om in te ademen. Dat is nodig om gezond te blijven, om rust en ruimte te kunnen ervaren. Niet voor niets trekken toeristen naar Zeeland. Weids landschap, rijke natuur, open water, stilte en donkerte. Onze provincie heeft iets unieks te bieden! En dat willen we zo houden, voor de generaties van de toekomst. Ook zij hebben recht op een mooie gezonde leefomgeving. Daarom moeten we nu samen ontzettend hard aan de slag om te verduurzamen. Iedereen de handen uit de mouwen. Allemaal een steentje bijdragen. Dat is niet moeilijk en ook nog eens hartstikke leuk!

Visie

We kiezen ervoor om, als milieufederatie, middenin de Zeeuwse samenleving te staan, met een actieve, open en integere houding. In die samenleving zit juist de kracht, daar vinden we draagvlak. We zijn een krachtige stem voor onze achterban van leden en lidorganisaties die samen met ons de natuur en het milieu in Zeeland willen beschermen. ZMf’s ambitie is om een positieve impact te hebben op de omgeving door naar alle facetten van de maatschappij te kijken. Alleen dan kunnen we verduurzamen op het niveau dat nodig is.

ZMf inspireert burgers, bedrijven en overheden om stevige stappen te zetten in een overgang naar een duurzame samenleving. We jagen initiatieven aan en verbinden partijen om goede plannen concreet uit te rollen. Daarvoor zoeken we kansen, creëren we mogelijkheden en stimuleren realisatie.

We focussen op drie pijlers: een duurzame samenleving, een gezonde leefomgeving en veerkrachtige ecosystemen. Binnen elk van deze onderwerpen werken we consequent toe naar een set van strategische doelen.