Richting politiek en bestuurlijk Zeeland

Richting politiek en bestuurlijk Zeeland

ZMf adviseert richting politiek en bestuurlijk Zeeland op het gebied van natuur, milieu en duurzaamheid. Op eigen initiatief en soms op uitnodiging. Op die manier willen we proactief aan de voorkant van processen en wetgeving onze positieve invloed uitoefenen en tips meegeven. Hieronder geven we een overzicht van een deel van onze uitingen richting politiek en bestuurlijk Zeeland.

Post slider Besluit tot uitbreiding kleinschalig kamperen ondermijnt participatieprocessen, samenwerking en waarden Zeeuwse Kustvisie

Het maximaal aantal plaatsen voor mini-campings wordt verhoogd van 25 naar 35 eenheden. Dat heeft een meerderheid van Provinciale Staten onlangs besloten. HISWA-RECRON, Natuurmonumenten, Zeeuws Landschap en ZMf vinden dat met het besluit de samenwerking en de waarden van de kustvisie worden ondermijnd. Zij roepen Provinciale Staten daarom op om het besluit aan te passen.

Naar de brief

ZMf dringt aan op zoeken van alternatief voor geplande bomenkap N668

Heel veel reacties roept het op: de plannen om honderden bomen te kappen langs de N668 tussen ‘s-Heer Hendrikskinderen en Wolphaartsdijk. Dat is logisch, want we kampen met klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Dan is bomen kappen het laatste wat je doet zou je denken. We stuurden Provincie Zeeland een bezorgde brief hierover. ZMf is dan ook blij dat Provincie Zeeland gehoor geeft aan de zorgen uit de Zeeuwse samenleving en dat ze de kap heroverweegt.

Naar de brief

Menukaart Natuur en Milieu

Juni 2022:
Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen plaats. Dit worden belangrijke verkiezingen! Grote landelijke opgaven liggen (deels) bij de overheden in Zeeland. Denk aan het klimaat- en stikstofprobleem, de biodiversiteitscrisis, het behoud van landschapskwaliteit, het zoet watervraagstuk en waterveiligheid. Politieke partijen stellen vooraf hun beleidsprogramma’s samen. Via onze Natuur en milieu menukaart wil ZMf, ook namens Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Terra Maris én alle lokale natuur- en milieuorganisaties in Zeeland, graag een helpende hand bieden bij het inbouwen van een duurzame en groene basis daarvoor. Met deze punten bieden we concrete suggesties op het gebied van de Deltawateren, klimaat en energie, natuur, biodiversiteit, stikstof, landbouw, landschap, recreatie, water en circulaire economie. Ze kunnen de verkiezingsprogramma’s verrijken, zodat we in de komende jaren met elkaar verder kunnen werken aan een groener, aantrekkelijker, gezonder en toekomstbestendig Zeeland. ZMf en de partners vertegenwoordigen de tienduizenden Zeeuwen in onze achterban die de natuur en onze leefomgeving, die ons zo dierbaar is, een stem willen geven.

Naar de Natuur en milieukaart

Aanbevelingen voor fracties richting gemeenteraadsverkiezingen: richt je op duurzame doelen

Januari 2022:

Partijfracties zijn hoogstwaarschijnlijk al begonnen met het schijven van hun verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Waarop ligt hun focus? Een gemeente waar inwoners tevreden wonen en werken in een gezonde omgeving. Waar de natuur groeit en bloeit, vogels broeden, waar afval geen afval is, maar een grondstof en waar een brede maatschappelijke betrokkenheid is bij de energietransitie met vernieuwende bewonersinitiatieven. Dat willen we toch allemaal? Met de juiste focus en keuzes lukt dat ook!

Ga naar de aanbevelingen

Van lineaire naar circulaire economie

Maart 2022:

Lokaal en duurzaam. Corona heeft ons extra duidelijk laten zien dat een gezonde samenleving niet zonder deze begrippen kan. Er is meer aandacht voor lokaal produceren, mens en milieu in de eigen omgeving. Dit zijn de kernwaarden van een circulaire economie, een systeem waarin geen afval bestaat en producten opnieuw dienen als grondstof. Ons klimaatprobleem vereist een duurzame vorm van economie en ook vanuit de maatschappij groeit de behoefte om evenwichtiger om te gaan met onze leefomgeving. Zeeland heeft de mogelijkheden hiervoor. Tijd dus om volop in te stappen en koploper te worden in de ontwikkeling van een circulaire economie! ZMf geeft concrete tips uit voor de aanpak hiervan.

Naar de tips

Zeeuwse Natuurambitie

Oktober 2020:

Als we willen dat de natuur voor ons blijft zorgen, ons gezond en gelukkig maakt en houdt, dan moeten wij veel beter voor háár gaan zorgen. Nog niet iedereen beseft het, maar zonder natuur zijn we nergens. Dat geldt voor de hele samenleving en al haar facetten: van wonen, recreëren tot de economie met haar visserij, transport, landbouw en industrie. De natuur beschermen vereist een gezamenlijk ‘de schouders eronder zetten’. Waar moet je dan beginnen of waar kun je verder gaan? Zes natuurorganisaties; Het Zeeuwse Landschap, IVN Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ZMf zetten de te maken stappen in een toegankelijk overzicht; de Zeeuwse Natuurambitie. De Natuurambitie geeft precies aan waar in de komende tien jaar de focus op moet liggen om de Zeeuwse natuur effectief te helpen herstellen en te bescherming, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

Naar de Zeeuwse Natuurambitie

Planologie en zienswijzen

ZMf kijkt opbouwend, maar ook kritisch naar plannen die invloed hebben op het Zeeuwse landschap. We bewaken het karakter ervan en de leefbaarheid. Als we het niet eens zijn met die plannen of er een andere visie op hebben, dienen we een zienswijze in. Wil je meer weten over wat we doen op het gebied van planologie in Zeeland en wil je weten welke zienswijzen we al verstuurden? Neem dan een kijkje in het overzicht.

Naar de zienswijzen