Dit doen wij

Dit doen wij

Een mooi en duurzaam Zeeland, nu en straks. Dat is onze ambitie, daar gaan we iedere dag voor! Het is een belangrijk doel, omdat een mooie groene leefomgeving noodzakelijk is voor alle Zeeuwen. Om gezond te blijven, om prettig te kunnen leven, om een passende stroom toerisme aan te kunnen blijven trekken en om die mooie provincie ook aan de generaties na ons te kunnen doorgeven. Willen we dat doen, dan moeten we er samen voor zorgen dat we in een hoog tempo verduurzamen. Dat lijkt misschien lastig, maar dat hoeft het niet altijd te zijn. En maatregelen of initiatieven geven ook weer volop kansen om op in te springen of bij aan te haken. Niet alleen voor bedrijven, maar voor iedereen, dus ook voor jou!

Drie pijlers

Het verduurzamen van de samenleving en beschermen van de natuur en het milieu is een flinke klus. Daarom richten we onze aandacht op drie pijlers die samen een voorwaarde vormen voor een mooi en duurzaam Zeeland, namelijk een duurzame samenleving, een gezonde leefomgeving en veerkrachtige ecosystemen.

Strategische doelen

Voor iedere pijler formuleerden we gerichte strategische doelen waaraan we consequent werken, op korte en op lange termijn.


Duurzame samenleving

We zijn op weg naar een duurzame samenleving die alles biedt wat de huidige generaties nodig hebben om te leven én die ervoor zorgt dat toekomstige generaties ook in hun behoeften kunnen voorzien. Dus niet wie dan leeft die dan zorgt, maar wie nu leeft, zorgt ook voor later.

Dit willen we in dit kader bereiken:

  • Zeeland heeft een energiesysteem met een substantieel lager energieverbruik dan nu en een energieopwekking die van 100% hernieuwbare bronnen afkomstig is.
  • Onze provincie maakt onderdeel uit van een circulair (gesloten) systeem van materiaalgebruik waarbij een minimale hoeveelheid grondstoffen gebruikt wordt. Er is geen afvalstroom meer.


Gezonde leefomgeving

Of wij ons prettig voelen in Zeeland heeft te maken met de kwaliteit van onze omgeving. Belangrijk is de aanwezigheid van groen en water, schone lucht om in te ademen en het beleven van rust, bijvoorbeeld in de vorm van stilte en donkerte en de cultuur & natuurhistorie van ons gebied.

Dit willen we in dit kader bereiken:

  • Zeeuwen hebben oog voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Alle projecten, plannen en activiteiten zijn in de basis goed voor mens & leefmilieu.
  • De identiteit en schoonheid van de verschillende Zeeuwse eilanden en landschapstypen hebben een grote culturele en belevingswaarde. Bij alle ontwikkelingen, plannen en activiteiten wordt het landschap gewaardeerd, behouden, versterkt en waar nodig hersteld.


Veerkrachtige ecosystemen

Wij kunnen niet zonder biodiversiteit en ecosystemen. Soorten en leefgebieden zorgen onder andere voor de productie van zuurstof, bestuiving van (landbouw)gewassen, luchtfiltering en een vruchtbare grond en waterzuivering. De verschillende soorten en leefgebieden horen samen en in balans. Door dat evenwicht vormen ze een productieve natuur; onze natuurlijke en hernieuwbare bronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

Dit willen we in dit kader bereiken:

  • Zeeland behoudt en versterkt de natuur in de Deltawateren en andere natuurgebieden tot een veerkrachtig ecosysteem. Dier- en plantensoorten zijn in balans. Verscheidenheid en variatie aan soorten is gegarandeerd.
  • Als er in Zeeland wordt gewerkt in of met de natuur, dan gebeurt dat in harmonie ermee. Bij alle ontwikkelingen, plannen en activiteiten wordt biodiversiteit gewaardeerd, behouden, versterkt en waar nodig hersteld. Wij maken wijs gebruik van de aangeboden ecosysteemdiensten (voor bijv. de voedselproductie).