Lidorganisaties

Lidorganisaties

Een belangrijk deel van onze achterban bestaat uit organisaties die opkomen voor een breed scala aan specifieke aspecten van de Zeeuwse natuur; van vlinders en vissen tot veldbiologie en landschap. Deze lidorganisaties houden de ZMf alert op het behoud ervan. Ze vormen als het ware de voelsprieten van de ZMf in de regio.

1 plus 1 is 3

ZMf behartigt de belangen van de lidorganisaties bij de overheid, het bedrijfsleven en bij burgers. We zijn een autoriteit op het gebied van natuur en milieubescherming in de regio en kunnen onze achterban snel op de hoogte brengen. Daarnaast zijn we een verbindende factor tussen alle natuur en milieuorganisaties en fungeren we als hun spreekbuis. Indien gewenst kunnen lidorganisaties een beroep doen op onze communicatiekanalen voor een breed bereik en extra aandacht. Op hun beurt versterken lidorganisaties het draagvlak voor natuur, milieu en landschap én de positie van ZMf in haar rol als natuurbeschermer.

We hebben een breed netwerk in Zeeland en daarbuiten. We zijn een onderdeel van het landelijk netwerk van natuur en milieufederaties waarbij zo’n duizend vrijwilligersorganisaties zijn aangesloten. Daarmee kunnen we jullie belangen niet alleen binnen de provincie Zeeland, maar ook op landelijk niveau kracht bijzetten. Onze publicitaire uitingen staan ook ter beschikking van onze leden en lidorganisaties. Dat betekent dat we uw activiteiten en persberichten kunnen plaatsen op onze website, in onze nieuwsbrief en op onze sociale media. Uw berichten bereiken zo duizenden geïnteresseerde Zeeuwse burgers en organisaties. Door onze krachten te bundelen komen we uiteindelijk veel verder!

Afstemming voor het beste resultaat

Om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt in de natuur komen lidorganisaties en ZMf op structurele basis bij elkaar in het periodieke coördinatie-overleg voor afstemming. Op basis daarvan stelt ZMf een zo gericht mogelijk en realistisch beleid op om het beste resultaat voor de natuur te behalen.

Inspraak in het beleid van ZMf

Als lidorganisatie hebben jullie, net als particuliere leden, invloed op het beleid van ZMf, onder andere middels zitting in de algemene ledenvergadering. Ook in het coördinatie-overleg kunnen jullie meedenken over wat en hoe ZMf te werk gaat.

Word ook lidorganisatie van ZMf!

Houden jullie je als organisatie bezig met natuur, landschap, milieu, klimaat, duurzame energie of samenleving of andere soortgelijke onderwerpen? Ben je actief in regio Zeeland? En sta je achter de missie en visie van ZMf? Dan kunnen jullie ook lidorganisatie worden van ZMf! Jouw lidmaatschap maakt de stem en daadkracht van ZMf sterker en groter. En die heeft de Zeeuwse natuur hard nodig. En er zijn ook belangrijke voordelen voor jullie. Kijk snel wat het jou oplevert om lidorganisatie van ZMf te zijn!

Maak kennis met onze lidorganisaties