Disclaimer

Disclaimer

Alle informatie op deze site is met zorg geplaatst. Wij doen onze uiterste best om deze informatie nauwkeurig, feitelijk juist en actueel te houden.
Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit kan het voorkomen dat je verouderde of verkeerde informatie aantreft. In deze gevallen stellen wij het op prijs als je ons hiervan op de hoogte stelt per e-mail.

Informatie, suggesties voor verbetering en andere berichtgevingen die wij ontvangen naar aanleiding van de informatie op of het gebruik van de website worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en kunnen, zonder toestemming, gebruikt worden voor opvolging.

ZMf houdt het recht om de informatie op de website te herzien zonder aankondiging.

In geen enkel geval is ZMf aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.