Steun ZMf

Steun ZMf

De natuur en het milieu in Zeeland staan continu onder druk. Als onafhankelijke natuur- en milieufederatie gaan we voor een mooi en groen Zeeland dat duurzaam omgaat met haar leefomgeving. Belangrijk werk dus, waar we de steun van onze leden en donateurs heel goed bij kunnen gebruiken. Vind jij het ook belangrijk dat de natuur en het milieu in Zeeland een krachtige stem heeft? Dan kun jij ons helpen! Kies op welke manier jij ons het liefst steunt en neem snel contact met ons op via

Word ZMf lid

Jij bent, als lid van ZMf, van cruciale waarde voor de invloed die wij kunnen uitoefenen in het belang van de natuur en het milieu in Zeeland.

ZMf leden krijgen:

 • uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering en (regio)bijeenkomsten
 • stemrecht op de ledenvergaderingen van ZMf
 • gratis gebruik van het ZMf Adviespunt Ruimte en Milieu
 • het ledenblad Wantij
 • gratis abonnement op onze digitale nieuwsbrief

Contributie: € 24,- per jaar

Ik wil lid worden van ZMf

Word ZMf lidorganisatie

Ook natuurbeschermingsvereningen kunnen zich bij ons aansluiten als lid. Want samen staan we uiteindelijk veel sterker!

ZMf lidorganisaties krijgen:

 • uitnodigingen voor de Algemene Ledenvergadering en (regio)bijeenkomsten
 • stemrecht op de ledenvergaderingen van ZMf
 • gratis gebruik van het ZMf Adviespunt Ruimte en Milieu
 • gratis vermelding van jouw organisatie op onze website
 • het ledenblad Wantij
 • gratis abonnement op onze digitale nieuwsbrief

Contributie: wordt bepaald aan de hand van het aantal leden van jouw organisatie. Per jaar is dit € 0,25 per lid, met een minimum van € 24,00.

Ja, ik wil lidorganisatie worden!

Doe een (eenmalige) gift

Wist je dat je de ZMf ook kunt steunen met een eenmalige of periodieke gift? Organiseer bijvoorbeeld een ludieke inzamelingsactie met je vrienden of je sportvereniging en steun zo een van onze projecten! Jij kunt zelf bepalen welk bedrag je ons wilt schenken. Wij zijn erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom is iedere financiële gift aan ZMf aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor eenmalige giften geldt een minimum en een maximum bedrag. Kijk voor meer informatie daarover op www.belastingdienst.nl

Schenk je ZMf een vast bedrag gedurende 5 jaar of langer, dan geldt daarvoor geen minimum en maximum bedrag.
Het schenken van een periodiek bedrag kan heel gemakkelijk met een automatische incasso. Vraag dit aan via het aanvraagformulier.

Laat ZMf een bedrag na
Oei, misschien best een beetje een gevoelig onderwerp, een nalatenschap…
Maar toch is dat juist een prachtige kans om ook na je overlijden een steen bij te dragen aan ons werk. Nalaten kan op verschillende manieren.

Legaat
Met een legaat laat je in je testament vastleggen dat je ZMf een bepaald bedrag wilt nalaten. Dit kan een notaris voor je verzorgen.

Erfstelling
Bij een erfstelling benoem je de ZMf als een van je erfgenamen. Dit wordt door een notaris vastgelegd in je testament. Het bedrag dat ZMf krijgt is afhankelijk van de omvang van jouw nalatenschap en van het aantal erfgenamen.

Fonds op naam
Wil je ZMf een bedrag nalaten van € 50.000 of meer, dan kun je een ‘fonds op naam’ oprichten. Een fonds op naam is een schenking aan een ANBI erkende instelling als hoofdfonds. ZMf is in dit geval dan het hoofdfonds. Je geeft ZMf met het fonds op naam een gerichte opdracht om jouw gift aan een specifiek doel te besteden dat binnen de missie van ZMf past.

Wat doen wij met jouw geld?
Wij willen graag dat je weet waaraan we jouw gift besteden en dat je daarover tevreden bent. Bij bedragen onder de € 500, – kun je ervan uitgaan dat we die gebruiken we om ons dagelijks werk in zo goed en effectief mogelijk uit te voeren. Bedragen vanaf 500, – kun je als donateur een gerichte bestemming meegeven die past in de missie van ZMf. Wij zullen dan samen met jou kijken hoe we een zo concreet mogelijke invulling kunnen geven aan de door jou gekozen bestemming (of hier een afgebakend aantal opties geven?).

Vragen?
Als je vragen hebt over het doen van een gift of vind je het prettig om de mogelijkheden voor een gift in een persoonlijk gesprek te bespreken? Neem dan vrijblijvend contact op met Ira von Harras via email (ivharras@zmf.nl) of telefoon (06 15674296).
Voor technische vragen over schenken of nalaten kun je ook terecht bij je notaris.

Ja, ik wil ZMf een gift doen!

Word ZMf vrijwilliger

Handen uit de mouwen! Help ons mee bouwen aan een mooi en duurzaam Zeeland als ZMf vrijwilliger. Regelmatig organiseren we evenementen of acties of hebben we praktische werk waarin jij als vrijwilliger veel voor ons kunt betekenen met je inzet, talenten en ideeën. Meld je aan en word onderdeel van onze ‘powerbank’, die we benaderen als we hulp kunnen gebruiken.

Ja, ik wil ZMf vrijwilliger worden!