Zeeuwse Natuurambitie; ambitieus én haalbaar

Zeeuwse Natuurambitie; ambitieus én haalbaar

Als we willen dat de natuur voor ons blijft zorgen, ons gezond en gelukkig maakt en houdt, dan moeten wij veel beter voor háár gaan zorgen. Nog niet iedereen beseft het, maar zonder natuur zijn we nergens. Dat geldt voor de hele samenleving en al haar facetten: van wonen, recreëren tot de economie met haar visserij, transport, landbouw en industrie. De natuur beschermen vereist een gezamenlijk ‘de schouders eronder zetten’. Waar moet je dan beginnen of waar kun je verder gaan? Zes natuurorganisaties; Het Zeeuwse Landschap, IVN Natuureducatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ZMf zetten de te maken stappen in een toegankelijk overzicht; de Zeeuwse Natuurambitie. De Natuurambitie geeft precies aan waar in de komende tien jaar de focus op moet liggen om de Zeeuwse natuur effectief te helpen herstellen en te bescherming, zowel op provinciaal als gemeentelijk niveau.

Groen maakt gezond en gelukkigAfbeelding bossen Zeeuwse Natuurambitie

Hoe meer soorten dieren en planten in een gebied voorkomen, hoe gezonder de leefomgeving er is. De natuur kan er tegen een stootje en biedt mens, dier en plant schone lucht, water, voedsel, grondstoffen. Voorwaarden die ook gelden voor een duurzame economie die zijn geld opbrengt. Bovendien maakt groen ons gelukkiger. Zeeuwse natuur is overal, in de duinen, onder water, op slikken en schorren en in de polders. En ook in dorpen en steden vind je natuur. Voor al deze gebieden zijn er volop mogelijkheden om de natuur te beschermen, herstellen en te versterken.

Over tien jaar…

Afbeelding Deltawateren Zeeuwse NatuurambitieStel je eens voor: hoe ziet de natuur in Zeeland er over tien jaar uit? We zien rondzoemende grashommels en schorzijdebijen. Horen de nachtegaal zingen en ringmussen kwetteren. Tussen het groen ontdekken we boomkikkers, steenuilen, patrijzen en de nachtelijke toeren van laatvliegers. Bontbekplevieren en visdiefjes broeden er volop en tureluurs stappen rond in de weilanden. Zeegerst ritselt en bitterling en groot zeegras groeit en bloeit naar hartenlust. Dit toekomstbeeld is niet alleen heel mooi, maar ook heel belangrijk voor Zeeland. Én het is haalbaar. Daar moeten we samen – inwoners, bedrijven, boeren, natuurorganisaties en politici – aan werken. Want een rijke, robuuste natuur maakt mensen gezonder, gelukkiger en de economie veerkrachtiger.

Zeeuwse Natuurambitie: nú aan de slagAfbeelding duinen Zeeuwse Natuurambitie

We willen en moeten dus op een groenere toer. En dat kan niet langer wachten. Als we nú aan de slag gaan kunnen we veel natuur in Zeeland behouden, uitbreiden en versterken voor de toekomst. De Zeeuwse Natuurambitie laat zien welke type natuurgebieden er zijn in Zeeland. Ze geeft concreet aan wat er direct kan worden gedaan om de biodiversiteit in het landelijk gebied een boost te geven. Ze stelt een ambitie voor verduurzaming en vergroening van de Deltawateren en de bebouwde omgeving, niet met luchtkastelen, maar juist met realistische en haalbare acties. De Zeeuwse Natuurambitie motiveert met een laagdrempelig actie om jouw steentje bij te dragen aan een biodivers en natuurrijk Zeeland.

Wie is aan zet?

Afbeelding graslanden Zeeuwse NatuurambitieDe initiatiefnemers van de Zeeuwse Natuurambitie zien bij de uitrol van de ambitie in eerste instantie een belangrijke rol weggelegd voor beleidsmakers. Bestuurders van provincie, waterschap en gemeenten zijn nu aan zet om de bakens te plaatsen. Zij kunnen de positie die natuur in de toekomst van Zeeland inneemt sturen, versterken en waarborgen. Maar om de Zeeuwse Natuurambitie concreet handen en voeten te geven zullen we de handen ineen moeten slaan. Een gezamenlijke aanpak, waaraan iedereen, van politici, natuurorganisaties tot burgers en ondernemers, met zorg zijn bijdrage levert.

Overhandiging

Op 28 oktober 2020 werd de Zeeuwse Natuurambitie tijdens een online bijeenkomst officieel overhandigd aan gedeputeerde Anita Pijpelink. Wat ons betreft de aftrap voor een collectieve aanpak voor de bescherming, herstel en versterking van natuur in het Zeeland van de toekomst.

Afbeelding stad en dorp Zeeuwse Natuurambitie Afbeelding landelijk gebied Zeeuwse Natuurambitie
Tags:

Stel je eens voor... Hoe ziet de natuur er uit in Zeeland over 10 jaar? Grijzer, grauwer, nog verder uit balans of... groener, gezonder en veerkrachtiger!

Vragen of tips?

Profiel Denise de Leeuw

Denise de Leeuw

Programmamanager Groene Ruimte