Interview gewasdiversificatie met Melissa Ernst

Interview gewasdiversificatie met Melissa Ernst

Het project gewasdiversificatie, het vervolg op het project ‘naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland’ is wederom een samenwerkingsproject tussen landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties. Ook is de WUR is nu aangeschoven, om samen te werken aan een meer natuurinclusieve landbouw in Zeeland. Naast strokenteelt, worden in dit project ook meer laagdrempelige maatregelen getest zoals mengteelten, verhoogde graanstoppels, maaibeleid, alarmsystemen voor wild en innovatief gebruik van groenbemesters ten behoeve van biodiversiteit. In dit interview vertelt Melissa Ernst van ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) over de rol van ZMf in dit project.

Wil jezelf even voorstellen?

Ik ben Melissa Ernst, en werk al jaren bij ZMf. Ik ben actief op veel thema’s waaronder de energietransitie, maar samen werken aan een meer duurzame en natuurinclusieve landbouw, daar gaat mijn hart pas echt harder van kloppen. De Zeeuwse agrariër zie ik als een belangrijke beheerder van ons mooie Zeeuwse landschap. Ook kunnen ze een belangrijke rol spelen voor meer biodiversiteit op het platteland. Ik vind het een uitdaging om op zoek te gaan naar hoe natuur en landbouw beter samen kunnen gaan. Een gezond bodemleven is hiervan een goed voorbeeld.

Wat is de rol van ZMf in het Zeeuwse strokenteelt project?

Onze rol ligt met name om de resultaten van het project te communiceren naar de ‘maatschappij’. Naar onze achterban, overheden en andere instellingen, en uiteraard de burger. We willen boeren die meewerken aan het project in het zonnetje zetten. En de ‘maatschappij’ enthousiast maken voor een meer natuurinclusieve landbouw, en dat zij hun (koop) gedrag gaan veranderen. Dat zij ook hun verantwoording gaan nemen, en actief worden om samen met de boer duurzame initiatieven te gaan opzetten. Daarom gaan we als ZMf dit jaar nog starten met het landelijke project: Boer & Buur met Natuur. We moeten samen onze schouders eronder zetten, samen nieuwe wegen inslaan.

Waar krijg je in dit project energie van?

Ik vind de samenwerking heel waardevol, ik leer altijd nog bij, en middels projecten als deze, leer ik problemen ook uit boeren perspectief te zien. Dat is zeer verrijkend. Daarnaast kan ik helemaal blij worden van boeren die enthousiast zijn over de natuur op hun bedrijf. Dat ze zich bekommeren over een bijvoorbeeld een weidevogelnest of een mooie Zeeuwse haag plaatsen.

Waar zie jij de kansen in dit project?

In het nieuw project gewasdiversificatie gaan we op een meer praktijkgerichte manier werken aan het begrip ‘natuurinclusieve landbouw’. Met meer laagdrempelige maatregelen zoals mengteelten, verhoogde graanstoppels, maaibeleid, alarmsystemen voor wild en innovatief gebruik van groenbemesters ten behoeve van biodiversiteit.  Ik hoop dat veel boeren hiervoor interesse hebben en hiermee aan de slag gaan.

Waar zie je uitdaging(en)?

De media en de politiek doet ons geloven dat natuur en landbouw tegenover elkaar staan. Dat wil ik graag veranderen. In dit project staat juist de samenwerking tussen teler en natuur voorop. Hoe kan je een toekomstbestendig duurzaam landbouwsysteem ontwikkelen waarin er winst is voor landbouw én natuur. Vanuit ieders expertise werken we hieraan samen.

Heb je nog een hartekreet?

Met name richting de maatschappij. Omarm de agrariërs die hun best doen voor een meer natuurinclusieve landbouw. Koop je etenswaren regionaal, en betaal mee aan een mooier landschap en een meer natuurinclusieve landbouw. Laat de boeren zien dat je hun (extra) werk waardeert!

 

Gedurende de twee hiervoor genoemde projecten worden diverse deelnemende boeren en partijen geïnterviewd. Benieuwd welke interviews al hebben plaatsgevonden, kijk op: Interviews met telers over strokenteelt