Paul Blokker van DLV Advies: we kunnen leren van strokenteelt

Paul Blokker van DLV Advies: we kunnen leren van strokenteelt

Het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ is een samenwerkingsproject tussen landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties om te werken aan een toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Strokenteelt is hiervan een onderdeel, maar ook het nauwer samenwerken tussen akkerbouwers en veehouders is een belangrijk onderdeel. In dit interview vertelt Paul Blokker van projectpartner DLV Advies hier meer over.

Wil jezelf even voorstellen?

‘Zeker. Ik ben Paul Blokker en werk sinds 3 jaar bij DLV Advies, onder meer als accountmanager. Ik ben er verantwoordelijk voor projecten als het Zeeuwse strokenteelt project. Ik zit ook in een maatschap, we hebben een melkveebedrijf in Noord-Holland. Dus ik ken de boerenpraktijk goed. Voorheen werkte ik een paar jaar als bedrijfsleider op een melkveebedrijf met 350 melkkoeien in Zeeuws-Vlaanderen.’

 

Wat is de rol van DLV Advies in het Zeeuwse strokenteelt project?

‘DLV Advies zet zich in voor de veehouderij in dit project. De belangrijkste opdracht is om de mogelijkheden voor meer samenwerking tussen akkerbouwers en veehouders te verkennen. WAT IS HET IDEE ACHTER DIE SAMENWERKING ZOEKEN? WELKE VOORDELEN HEEFT DIE? Het zoeken naar een nauwere samenwerking valt bij de agrariërs in goede aarde. Er wordt al volop kennis en ervaring uitgewisseld en op meerdere terreinen wordt de samenwerking opgepakt. Zo kan door samen te werken bijvoorbeeld het bouwplan verruimd worden (DEZE SNAP IK NIET), kan de (organische) bemesting van dichterbij worden gehaald (KLOPT DIT ZO?), bodembeheer/organisch stofopbouw (DEZE SNAP IK OOK NIET). We kijken ook naar de kansen van strokenteelt. Er is een hele intensieve vorm van samenwerken nodig, wil dat slagen. De akkerbouwer teelt dan bijvoorbeeld in stroken, naast andere gewassen, ook voedergewassen voor de veehouder (KLOPT DIT?). De veehouder levert op zijn beurt via de organische mest droge stof en voedingsstoffen voor de bodem van de akkerbouwer (KLOPT DIT?). Voor veel boeren is dat nu nog een brug te ver, eerst moeten we op andere terreinen verkennen hoe we kunnen samenwerken.’

 

Waar krijg je in dit project energie van?

‘Het is mooi om te zien dat de veehouders en akkerbouwers echt meer begrip voor elkaar krijgen. Dat ze tot nieuwe inzichten komen en van elkaar willen leren.’

 

Waar zie jij de kansen in dit project?

‘De kansen in dit project liggen volgens mij vooral bij de verschillende partijen die met elkaar samenwerken; het is sector overstijgend. Behalve de akkerbouwer en veehouder doen in het project ook partijen voor de biodiversiteit, zoals Stichting Het Zeeuwse Landschap en ZMf, mee. Hierdoor leren niet alleen de akkerbouwer en de veehouder elkaar beter te vinden, maar is er ook een link met de ecologische kant. En in de communicatie naar buiten wordt de maatschappij betrokken, zoals beleidsmakers en burgers. Door al die verschillende invalshoeken wordt het project sterker, leerzamer en leuker.’

 

Waar liggen volgens jou de uitdaging(en)?

‘De denk dat de uitdaging is om de boer voldoende te kunnen blijven betrekken bij de resultaten. Het is een project dat redelijk voor de muziek uitloopt, en het is dan extra belangrijk om er voor te zorgen dat je voldoende feeling houdt met de praktijk en de teler’.

 

Heb je nog een hartekreet?

(Na een korte stilte) ‘Als je niks doet, dan gebeurt er ook niets. Het is goed om te experimenteren, dingen uit te proberen, ervan te leren, en uiteindelijk tot nieuwe inzichten te komen.’

Verhalen uit de praktijk

Jonge enthousiaste telers hebben al ervaring opgedaan met strokenteelt. Ze vertellen je graag hun verhaal.

Lees alle verhalen