Excursie project Strokenteelt

Excursie project Strokenteelt

Op een zonovergoten middag in september mochten inwoners van Zeeland, overheden en (belangen)organisaties een kijkje nemen bij het project Strokenteelt Zeeland op Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve in Colijnsplaat. In dit project wordt geëxperimenteerd met het telen in stroken met verschillende gewassen in plaats van grote blokken met hetzelfde gewas. Het telen in stroken lijkt veelbelovend voor telers én natuur, omdat het een interessante opbrengt geeft en ruimte biedt voor natuur. Die ruimte voor biodiversiteit is heel hard nodig. Wat is er dan mooier als boer en biodiversiteit hand in hand kunnen gaan?

17 september 2020

Systeeminnovatie

Het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ is een uniek samenwerkingsproject tussen landbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties, waaronder ZMf, die werken aan een duurzame en toekomstbestendige landbouw in Zeeland. Jonge Zeeuwse boeren gaan erin voorop en verkennen de mogelijkheid van het telen in stroken. In het verleden zijn er verschillende projecten uitgevoerd waarin stappen in de juiste richting zijn gezet, zoals stimuleren van natuurlijke plaagbestrijding, akkerranden en maatregelen voor een gezonde bodem. Het resultaat bleef marginaal en dat komt omdat er niet naar het hele systeem werd gekeken. Er is dus een systeeminnovatie nodig. Om hier op in te spelen zijn de betrokken partijen gestart met het project ‘Strokenteelt Zeeland’.

Hoe werkt strokenteelt?

Bij strokenteelt teel je niet één gewas op één blok, maar verbouw je meerdere gewassen in stroken naast elkaar. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk robuust systeem met waarschijnlijk minder ziekten en plagen en mogelijk ook hogere opbrengsten en een verbetering in biodiversiteit, zowel in insecten als in fauna, zoals akkervogels. Het landschap wordt er afwisselender en aantrekkelijker door.

Leren van strokenteelt

Over strokenteelt valt nog heel veel te leren en te ontdekken. Belangrijk is om de voor- en nadelen in kaart is te brengen. En daar kom je alleen achter door het in de praktijk te ondervinden. Daarom is op de Rusthoeve een proefveld aangelegd. Er wordt gewerkt met twee verschillende breedtes, 6 en 12 meter. Van dit veld worden alle gegevens, handelingen en bevindingen gemonitord. Rusthoeve kijkt onder andere naar welke volgorde van gewassen het meeste effect is, of het praktisch haalbaar is en wat het telen in stroken voor effect heeft op de weerbaarheid van gewassen en de ziektedruk. Ook wordt gekeken naar de kosten en besparingen in de teelt, de opbrengst van gewassen en de ontwikkeling van flora en fauna. De bezoekers ervaarden de afwisseling van het landschap door de stroken in ieder geval als erg aantrekkelijk en een graspieper was ook tevreden, want die koos als eerste een van de stroken uit om in te broeden.

Betrokkenheid

Het in stand houden en versterken van de biodiversiteit gaat ons allemaal aan. Een gezonde natuur is namelijk de voorwaarde voor ons bestaan. Ruimte bieden aan die biodiversiteit is dus een gezamenlijk te dragen verantwoordelijkheid. Daarom vindt ZMf en de andere betrokken partijen van ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ dat naast telers, ook burgers, overheden en bedrijven die verantwoordelijkheid moet nemen en betrokkenheid moeten tonen bij het zoeken naar gezondere en evenwichtigere manieren van voedselproductie.

Financiële steun

Het project ‘Naar een toekomstbestendige landbouw in Zeeland; van breed naar smal’ wordt mede gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 voor Nederland (POP3). Dit programma ontvangt een financiële bijdrage uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO): Europa investeert in zijn platteland.

Logo EU voor project StrokenteeltLogo Provincie Zeeland voor project Strokenteelt

Tags:

Op de hoogte blijven en/of meepraten over dit project? Meld je aan bij onze projectleider Melissa Ernst.

Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw