Bouwen voor de Toekomst

Bouwen voor de Toekomst – Ga voor Goud!

Nog nooit stond een generatie voor zoveel verstrekkende transities tegelijkertijd: de omslag naar een circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, mobiliteitstransitie, verstandig en efficiënt ruimtegebruik, oplossen van de wooncrisis en hervorming van de landbouw. We krijgen die acht opgaven alleen voor elkaar als we tijdens het bouwen van de tienduizenden nieuwe woningen in onze provincies kiezen voor het hoogste niveau van duurzaamheid en aangename, leefbare wijken creëren om te werken en gezond te leven.

Convenant Duurzame Woningbouw

In de provincie Utrecht en de MRA-regio in Noord-Holland namen publieke en private partijen het initiatief om een ambitieus gelijk speelveld te creëren voor duurzame woningbouw. Bouwpartijen gaven aan dat zij bereid, én in staat zijn om te investeren in duurzame nieuwbouw. Wat daarbij erg zou helpen, zo gaven zij aan, is dat gemeenten allemaal dezelfde eisen stellen. Dit bespaart veel tijd en moeite in het afstemmen met de gemeenten.

Zo ontstond het idee van een Convenant Toekomstbestendig Bouwen. Het Convenant Toekomstbestendig Bouwen is inmiddels door 130 partijen ondertekend, waaronder ook partijen buiten de oorspronkelijke regio’s. Er is dus een brede steun en betrokkenheid voor het bereiken van de doelstellingen van het convenant.

 

Tags:

Handboek Bouwen voor de Toekomst

De Natuur en Milieufederatie Utrecht heeft een belangrijk aandeel gehad bij de totstandkoming van het Convenant Toekomstbestendig Bouwen in de provincie Utrecht. De kennis die zij vergaarden tijdens interviews en inhoudelijke sessies, zijn gepubliceerd in het Handboek Bouwen voor de Toekomst. Dit handboek is een schat aan informatie en bevat talloze voorbeelden en citaten van experts die laten zien dat duurzame woningbouw in Nederland niet alleen mogelijk is, maar ook al plaatsvindt. Het behandelt alle relevante thema’s, waaronder energiepositief, circulair, biobased, klimaatadaptief, natuurinclusief en gezonde leefomgeving.

Meer informatie? Neem contact op:

Profiel Bibian Scheepstra

Bibian Scheepstra

Projectleider Circulaire Economie en Energietransitie