Kringlogo voor beste circulaire burgerinitiatief

Kringlogo voor beste circulaire burgerinitiatief

De Natuur en Milieufederaties, waar ZMf een onderdeel van is, hebben een prijs in het leven geroepen met als doel circulaire burgerinitiatieven in de regio te ondersteunen en landelijk de ontwikkeling van een circulaire economie te stimuleren. Het Kringlogo is een wisselprijs die elk jaar wordt uitgereikt.

De winnaar mag een heel jaar lang gebruik maken van het Kringlogo in al zijn of haar uitingen. Ook krijgt de winnaar aandacht vanuit voor zijn of haar initiatief of project vanuit het landelijke Servicepunt Circulair en via de lokale en regionale media.

Criteria

De jury bestaat uit een drietal medewerkers van de Natuur en Milieufederaties. Zij beoordelen alle inzendingen met elkaar op de onderstaande criteria:

  • Score op de R-ladder voor circulaire economie
  • Word de omgeving betrokken?
  • Is het idee of initiatief kopieerbaar?
  • Wat is de continuïteit?
  • Word er samengewerkt met derden?
  • Hoe vernieuwend is het initiatief?
  • Welke steun wordt er gevraagd?

Criteria indicatoren: tussen 0 en 3.

In het zonnetje

De omslag richting een circulaire economie gaat niet vanzelf. Die moeten we met elkaar maken. We hebben dus ook actieve inwoners nodig die het heft in eigen handen nemen. Niet afwachten, maar de verandering die ze zo graag willen zien zelf voor elkaar krijgen. Zeeland kent gelukkig al heel wat van deze circulaire initiatiefnemers, waarvan sommigen zelfs hun eigen burgerinitiatief hebben opgezet. Deze circulaire initiatieven wil ZMf graag extra in het zonnetje zetten in de week van de circulaire economie. Vandaar dat wij de prijs van het Kringlogo uitreiken voor het meest circulaire burgerinitiatief. Deze prijs wordt ook in andere provincies uitgereikt.

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Bibian Scheepstra

Bibian Scheepstra

Projectleider Circulaire Economie en Energietransitie