Innovatiehub Circulaire Economie

Innovatiehub Circulaire Economie

Onze samenleving staat voor een reusachtige taak: in no-time integraal verduurzamen om de nadelige effecten van de klimaatverandering die op ons afstevenen te keren. Daar zijn stevige stappen voor nodig in alle facetten van onze maatschappij, zo ook op het gebied van circulaire economie.

Tijdens de werkconferentie van de Zuidwesterlijke Delta is het idee ontstaan om een innovatiehub rondom circulaire economie op te zetten. Het moet een broedplaats worden waar innovatieve concepten op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid verder worden gebracht in de ontwikkeling naar een marktwaardig product.

Innovatiehub over dijkversterkingen

Het waterpeil in de Deltawateren is in de afgelopen decennia gestegen. De dijken langs deze wateren voldoen niet meer aan de moderne eisen die ons land tegen hoog water moeten beschermen. Dijken en keringen moeten daarom verder versterkt worden. ZMf ziet een uitgelezen kans om dat innovatief en duurzaam aan te pakken. In de Innovatiehub Dijkversterkingen wil ze vernieuwende ideeën samenbrengen en boosten.

Naar Innovatiehub over dijkversterkingen

Stevige stappen zetten

ZMf ziet het belang van het aanjagen van initiatieven waarmee er concrete stevige stappen kunnen worden gezet richting verduurzaming. Daarom komt zij in samenwerking met de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat en het Groene Brein met het energieke nieuwe project Innovatiehub Circulaire Economie. Zo had Waterschap Scheldestromen bijvoorbeeld een vraagstuk in het kader van het hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen de Innovatiehub Circulaire Economie zocht zij naar nieuwe ideeën op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid voor het dijkverstevigingsproject in Hansweert.

Innovatiehub Circulaire economie: verbinden en versnellen

Verbinder en versneller

De Innovatiehub Circulaire Economie zal dienen als verbinder en versneller in concrete circulaire oplossingen voor complexe vraagstukken die zich in de regio voordoen. Deze vraagstukken, maar ook concepten en ideeën kunnen ingediend worden in via het virtuele portaal van de innovatiehub. Daar worden ze door een kernteam beoordeeld op haalbaarheid, innovatie en relevantie. De gekozen voorstellen zullen vervolgens ingebracht worden in een innovatiehub bijeenkomst. Naast het kernteam zullen er per gekozen onderwerp diverse experts worden uitgenodigd die kennis hebben van de specifieke casus die voor die dag op de agenda staat.

Door samen met diverse experts ons te buigen over een ingestuurd circulair vraagstuk zullen we sneller tot concrete, toepasbare oplossingen en innovaties komen. Samen ben je immers sterker.

Dit kun jij doen

Heb jij een goed duurzaam idee of een super goed circulair concept. Meld je bij Innovatiehub Circulaire Economie! Samen kunnen we jouw plannen uitwerken tot iets moois. En je kunt meer doen om ZMf te helpen jouw provincie circulair in te richten. Kijk hier hoe je dat doet!

Tags:

Vragen of tips?