Zienswijzen op activiteiten in en rond de Deltawateren

Zienswijzen op planologie in Zeeland

De Deltawateren zijn kenmerkend voor Zeeland. Water, weidsheid, rust. Ze vormen ook een grote trekker voor toeristen. Daarnaast dienen ze als visgrond voor de visserij. We willen en doen van alles met de grote wateren en dat maakt het niet vanzelfsprekendheid is ze gezond en natuurlijk blijven. ZMf speelt een belangrijke rol in de bescherming van de Deltawateren.

We treden op als waakhond bij alle activiteiten in en rond de Deltawateren. We gaan daarbij nauwkeurig en transparant te werk én met een positieve instelling. Dat vinden we van belang. Voor de dialoog en voor het samenwerken aan een gezamenlijke doel, namelijk: een gezond, natuurlijk en duurzaam Zeeland.

Goede afspraken zijn het halve werk

ZMf is vertegenwoordigd in verschillende commissies en adviesgroepen om mee te denken over welke ontwikkelingen wel en welke niet gewenst zijn. Samen met belanghebbende partijen maken wij hierover dan duidelijke afspraken. ZMf controleert of ingediende plannen aan deze afspraken voldoen. De overgrote meerderheid van alle plannen voldoet gelukkig aan de afspraken.

Als ZMf niet tevreden is…

In enkele gevallen zijn wij niet tevreden over een plan of ronduit bezorgd of gealarmeerd. Dan dienen we een zienswijze in met onze zorgen en adviezen voor verbetering of zelfs met het verzoek van het plan af te zien. Vervolgens houden we in de gaten of onze zorgen en adviezen worden meegenomen. Is dat niet het geval en deugt een plan in ernstige en aantoonbare mate niet, dan kan ZMf overwegen de gang naar de Raad van State te maken. Hoewel we regelmatig zienswijzen indienen, hoeven we deze stap gelukkig zelden te zetten.

Dit kun jij doen

Ook meehelpen om de Deltawateren te beschermen? Dat kan! Kijk hier wat jij kunt doen!

 

Vragen of tips?

Profiel Eric Mahieu

Eric Mahieu

Programmamanager Deltawateren