Onderwaterleven in de Deltawateren

Onderwaterleven in de Deltawateren

Zeeland is de meest waterrijke provincie van Nederland en is als deltagebied rijk aan een grote variatie aan habitats. De rijke onderwaternatuur zorgt voor een grote diversiteit aan leven in vaak prachtige vormen.

De onderwaternatuur van Zeeland

Ongeveer 40% van het oppervlak van Zeeland bestaat uit water. Daarmee is Zeeland de meest waterrijke provincie van Nederland. De natuur onder water is veel minder goed zichtbaar maar even mooi en waardevol als de natuur boven water.

Mooi en divers

Zeeland is als deltagebied rijk aan een grote variatie aan habitats. De zee en rivieren zorgen voor omstandigheden die voor veel plant- en diersoorten optimaal zijn; voedselrijk, rust- en schuilplaatsen, kraamkamers voor vissen en toegang tot achterland. Niet voor niets dat vele vogels en zeezoogdieren als de zeehond en de bruinvis hun eten zoeken in Zeeland.

De rijke onderwaternatuur zorgt voor een grote diversiteit aan leven in vaak prachtige vormen. Kijk voor een impressie van de rijkdom van het Zeeuwse onderwaterleven naar onze onderwatersafari.

Ontdek hoe mooi het is onder water in onze Deltawateren in de kleurrijke leaflet die Rachel de Groot voor ZMf maakte. Tip: geef er een spreekbeurt over!

Bekijk de leaflet

Waardevol voor dier en mens

De Zeeuwse onderwaternatuur heeft veel waarde voor dier én mens. Zo bieden schelpdierbanken een leefomgeving voor onderwaterleven als krabben en zeeanemonen, zijn ze een belangrijke voedselbron en dragen de schelpdierbanken ook bij aan het tegengaan van erosie en daarmee aan kustbescherming.

Een deltagebied is ook een belangrijke schakel in de levenscyclus van veel vissoorten. Als kraamkamer van jonge vissen en zwemroute richting het achterland is de Zeeuwse Delta belangrijk voor de populaties van vissoorten als de Fint en de Paling.

Foto’s: Roel van der Mast

Vragen of tips?

Profiel Eric Mahieu

Eric Mahieu

Programmamanager Deltawateren