Bestuurslid: Thomas Collette

Thomas Collette

Thomas Collette

Mijn naam is Thomas Collette (1958) en woon sinds 1983 in Middelburg en voel me daar erg thuis. Ik heb als milieukundige verscheidene functies bekleed. Eerst bij Provincie Zeeland en daarna bij Rijkswaterstaat, vooral in het domein van de vergunningverlening. Bij de provincie spitste zich dat toe op het grijze milieu (vnl. luchtverontreiniging, geluidhinder en afvalverwerking) en dan gericht op de zware industrie in Vlissingen-Oost en de Kanaalzone. Bij Rijkswaterstaat heb ik mij in eerste instantie beziggehouden met waterkwaliteitsprojecten en was ik clustercoördinator Vergunningverlening. De laatste 7 jaar van mijn werkzame leven heb ik me beziggehouden met de ontwikkeling en bouw van de windparken op de Noordzee. Nu ben ik gepensioneerd en doe soms nog een klus als zelfstandig adviseur.

Toen ik pas in Zeeland kwam wonen vanuit Zuidoost-Nederland moest ik erg wennen aan het open landschap met zijn vergezichten. Ik definieerde natuur destijds veel meer met bos en heide. Intussen ben ik het Zeeuwse landschap erg gaan waarderen, maar maak me wel zorgen over de kwaliteit daarvan. Specifiek over die van het cultuurlandschap. Daarnaast is klimaatverandering een thema dat me aan het hart gaat. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten in het algemeen bestuur om ZMf te helpen focussen op enkele belangwekkende dossiers en daarbij ook te adviseren op welke wijze die dossiers aangepakt kunnen worden.