Bestuurslid Gerrit Rentier

Gerrit Rentier

Gerrit Rentier

Ik ben geboren en getogen in Kerkwerve, Schouwen-Duiveland, tussen Grevelingenmeer en Oosterschelde. Na een studie Taal- en Informatica en nog eens 4 jaar als taalwetenschapper in Tilburg ben ik teruggekeerd naar Zeeland, eerst naar Zierikzee in 1997 en in 2006 naar Middelburg. Mijn passie voor de geschiedenis, cultuur, natuur, kust en mogelijkheden van onze provincie neemt nog per jaar toe. Ik ben getrouwd met Karina, en vader van Louise, Christophe en Isabella.

In de software-branche ben ik doorgegroeid naar een leidinggevende functie en als zodanig tijdens de liberalisering van de energiemarkt begonnen bij het Zeeuwse DELTA. In 2019 en 2020 was ik werkzaam voor energiecoöperatie Zeeuwind. Daar was ik projectleider voor IT en processen rondom ‘slimme meters’ en interesseerde ik me voor Wet- en regelgeving. Zodoende houd ik mij nu al sinds 2009 bezig met landelijk beleid rondom o.a. energiebesparing, duurzame energie en consumentenrechten. Sinds 2017 ben ik ook betrokken bij Zeeuws energie- en klimaatbeleid. Vanaf 1 augustus 2020 werk ik bij Hogeschool Zeeland als senior onderzoeker en onderzoekscoördinator voor het lectoraat Delta Power. Het onderzoek betreft met name de rol van water in de energietransitie; als bron van duurzame warmte (aquathermie), bewegingsenergie (getijdenenergie), grondstof voor waterstof (elektrolyse), en als mogelijke oppervlak voor zonnepanelen en windturbines op zee.

In 2016 ben ik, op zoek naar verdieping, begonnen aan een proefschrift over energietransitie, gelieerd aan University College Roosevelt en Universiteit Utrecht. Dat heeft mij veel geleerd over politiek, klimaat, klimaatbeleid en energiebeleid. Ik hoop vanuit mijn passie voor Zeeland en deze kennis van beleid een bijdrage te kunnen leveren aan de inzet van ZMf op de natuur, leefbaarheid, klimaatadaptatie en een daarmee gebalanceerd energie- en klimaatbeleid voor Zeeland.