Bestuurslid: Theo Prins

Theo Prins

Theo Prins

Na afronding van mijn studie ben ik in 1983 in Middelburg komen wonen. Ik werk nu bijna 15 jaar als marien ecoloog bij Deltares in Delft waar ik betrokken ben bij advisering rond het beheer van zoute wateren, zowel in Nederland als daarbuiten. Ook door eerder werk in Zeeland en in het verleden als hobby-duiker voel ik me sterk betrokken bij de kwaliteit en de toekomst van de Deltawateren. Daarnaast geniet ik als inwoner van Zeeland van de ruimte, het landschap, de natuur en de afwisseling van land en water. Dat doe ik onder andere door veel wandelingen en fietstochten door de hele provincie te maken.

Zeeland heeft veel te bieden. De ontwikkelingen in de economie en het ruimtegebruik vragen om veel aandacht, om te zorgen dat Zeeland naar een duurzame toekomst gaat met een gezond milieu en behoud van natuur en landschap. Dat gaat niet vanzelf. Voor mij heeft ZMf al jaren een belangrijke rol als aanjager van nieuwe duurzame ontwikkelingen en als kritische gesprekspartner van overheden en bedrijven. En naast constructief meedenken is het soms ook nodig om duidelijke grenzen te stellen. Dat is niet altijd makkelijk en levert soms dilemma’s op. Als lid van het bestuur wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om ZMf nog succesvoller te laten zijn in het werken aan een duurzaam Zeeland.