Krammer Volkerak

Krammer Volkerak

Het Krammer Volkerak is een afgesloten zeearm ontstaan na afsluiting van de Noordzee in 1987. Voor die tijd was dit deltawater zout en stond onder invloed van getij. Sindsdien is het Krammer Volkerak geleidelijk verzoet en heeft zich waardevolle zoetwaternatuur ontwikkeld. Ook is het gebied van groot belang voor allerlei soorten vogels.

Ieder jaar heeft het Krammer Volkerak te kampen met overlast door de bloei van blauwalg. Een teken dat de waterkwaliteit met regelmaat onvoldoende is. Er zijn partijen die hebben voorgesteld om het getij terug te brengen in het Krammer Volkerak, zodat het weer verzilt. Dit zou de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Deze maatregel behoeft verder onderzoek naar de effecten ervan.

Foto: Wilco Jacobusse