Oosterschelde

Oosterschelde

De Oosterschelde is een voormalige zeearm bestaande uit een geulensysteem met platen. Deze platen zijn van groot belang voor de vele vogels die in de Oosterschelde verblijven om te broeden of te foerageren. De Oosterschelde vormt een belangrijk onderdeel van de ‘Oost-Atlantische flyway’ voor vogels. De Oosterschelde heeft een rijke en unieke onderwaternatuur. Sinds de realisatie van de Oosterscheldekering is een semi-afgesloten watersysteem ontstaan. Een gevolg van de afgenomen dynamiek is dat de platen in de Oosterschelde geleidelijk afkalven, ook wel zandhonger genoemd. Ze moeten kunstmatig worden opgehoogd om de platen in stand te houden. Door de vele gebruiksfuncties van de Oosterschelde staan de natuurwaarden onder druk.

Foto: Wilco Jacobusse