Oosterschelde

Oosterschelde

De Oosterschelde is een voormalige zeearm bestaande uit een geulensysteem met platen. Deze platen zijn van groot belang voor de vele vogels die in de Oosterschelde verblijven om te broeden of te foerageren. De Oosterschelde vormt een belangrijk onderdeel van de ‘Oost-Atlantische flyway’ voor vogels. De Oosterschelde heeft een rijke en unieke onderwaternatuur. Sinds de realisatie van de Oosterscheldekering is een semi-afgesloten watersysteem ontstaan. Een gevolg van de afgenomen dynamiek is dat de platen in de Oosterschelde geleidelijk afkalven, ook wel zandhonger genoemd. Ze moeten kunstmatig worden opgehoogd om de platen in stand te houden. Door de vele gebruiksfuncties van de Oosterschelde staan de natuurwaarden onder druk.

Nationaal park

De Oosterschelde is een van de 21 nationale parken die Nederland rijk is. Het park vormt een uniek natuurgebied waar het getij nog een grote invloed heeft op het systeem. Nationaal park Oosterschelde richt zich op bescherming en ontwikkeling van de natuur en het landschap, verzorgt educatie over het park en ondersteunt natuurgerichte recreatie. ZMf is lid van het dagelijks bestuur van Nationaal Park Oosterschelde.

Foto: Wilco Jacobusse