Natuur, Biodiversiteit & Landbouw

Natuur, Biodiversiteit & Landbouw

De snelle afname van biodiversiteit staat in relatie tot klimaatverandering. Energietransitie staat nog relatief kort op de publieke agenda. De belangstelling is sterk toegenomen door een aantal wetenschappelijk onderzoeken waaruit blijkt hoe slecht het er voor staat met de biodiversiteit.

Biodiversiteit in nood

In 1989 toonde een onderzoek aan dat in Duitsland ruim 75 procent van de biomassa aan insecten die een cruciale positie innemen in de voedselketen, is verdwenen. Deze omstandigheden zijn vergelijkbaar aan die in Nederland. We schrokken toen allemaal goed wakker.

Uit het IPBES rapport van 2019 (Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten) kwam een aantal verontrustende conclusies naar voren: één miljoen soorten wordt met uitsterven bedreigd, 32 procent van de bossen is verdwenen, het gebruik van plastic is vertienvoudigd en 55 procent van de oceanen is aangetast door visserij. 

Al in 2018 lanceerden de Natuur- en Milieufederaties met een aantal partners in Nederland het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het mag duidelijk zijn, de biodiversiteit is in nood en stappen zijn nodig! ZMf zet zich in voor een rijke biodiversiteit; een robuust onderwaterleven, bodemleven, planten, insecten, deltavogels en boerenlandvogels. Wat ons betreft sprankelt het landschap zo snel mogelijk weer van de diversiteit.

Circulair proces

Mensen leven, werken en recreëren graag op en langs onze Zeeuwse wateren en in onze Zeeuwse landschappen. De natuurgebieden moeten optimaal zijn ingericht voor de ter plekke karakteristieke biodiversiteit. Ook zijn de natuurgebieden effectief met elkaar verbonden via natuur, agrarisch gebied of openbare ruimte. En heel belangrijk: de voedselproductie is op basis van een levende en gezonde bodem. Het is een circulair proces. De kwaliteit van water, bodem en lucht is hierdoor goed. Uit Zeeland komen kwalitatief hoogwaardige en gezonde producten en consumenten waarderen agrariërs voor de rol in de voedselvoorziening en de transitie naar een circulaire en natuurrijke samenleving. En agrariërs worden beloond voor hun inspanningen voor het bevorderen van biodiversiteit.