Geen Brouwerseiland

Geen Brouwerseiland

De kust van Zeeland is aantrekkelijk. Daar vind je rust in de natuur en beleef je de weidsheid van de zee, het strand, duinen en dijken met daarachter het open achterland. Het gebied is de natuurlijke habitat van veel verschillende dier- en plantsoorten. Maar onze kust wordt voortdurend met haviksogen bekeken door projectontwikkelaars met grootse plannen. Plannen die zelden goed zijn voor de ecologische belangen of voor de kwaliteit van het landschap.

Zo lag op een dag het plan op tafel voor Brouwerseiland en stemde Gemeente Schouwen-Duiveland er in eerste instantie mee in. Er zou een villapark moeten verrijzen in de oude werkhaven langs de Brouwersdam met 325 luxe vakantiewoningen op kunstmatige eilanden, een jachthaven voor 350 ligplaatsen, horeca en winkels. Een hoog nep duin zou het park moeten scheiden van de weg en dienen als geluidswal.

In het verkeerde keelgat

De plannen voor dit enorme vakantiepark midden in een kostbaar natuur- en geliefd openbaar recreatiegebied, waar duizenden Zeeuwen, watersporters, dagjesmensen en toeristen laagdrempelig genieten van de natuur, de ruimte en rust, schoot niet alleen ZMf en onze achterban, maar ook de Zeeuwse publieke opinie in het verkeerde keelgat.
In 2017 spande ZMf, samen met Natuurmonumenten en gesteund door onze achterban, de watersporters en vele crowdfunders, een proces aan tegen de plannen voor Brouwerseiland. Onze bezwaren waren evident. Ten eerste zou Brouwerseiland funest zijn voor de mogelijkheden van watersporters op het Grevelingenmeer. Maar het zou ook een bedreiging vormen voor het unieke leefgebied van vogels en andere dieren, zoals zeehonden, en het onderwaterleven. Een ander groot bezwaar was de onomkeerbare aantasting van de karakteristieke open zichtlijn op de Zeeuwse eilanden door de bebouwing op de opgespoten eilanden en het hoge nep duin langs de weg.

Bekijk de video

Van Brouwerseiland tot Zeeuwse Kustvisie

Plannen als Brouwerseiland leidden tot de Zeeuwse Kustvisie, die een richtlijn geeft voor wat er wel en niet mag worden ontwikkeld aan de Zeeuwse kust. Zeeuwen zien dergelijke kolossale projecten niet zitten. Helaas waren onderlinge afspraken tussen de projectontwikkelaar en Gemeente Schouwen-Duiveland al in een vergevorderd stadium en vóór de Kustvisie gemaakt.

Wij willen geen Brouwerseiland, nu niet, nooit!

Toch was de weerzin tegen het project zo sterk, dat ZMf en Natuurmonumenten, massaal gesteund door onze achterban, watersporters en crowdfunders uit de Zeeuwse samenleving, naar de Raad van State zijn gegaan, met als doel om de plannen volledig van tafel te krijgen. Het werd een erg lang en zwaar proces, maar ons tegengeluid had succes! In het voorjaar van 2019 besloot de rechter dat de bouw van Brouwerseiland, op basis van de grote bezwaren van de natuurorganisaties, surfers en de Zeeuwse publieke opinie, moest worden afgeblazen. Bovendien is bepaald dat het bestemmingsplan wordt vernietigd en geldt daarmee ook de omgevingsvergunning niet langer meer. Deze uitspraak geeft aan dat er grote behoefte is om onze kust goed te beschermen tegen zelfzuchtige projectontwikkeling. Daarom is het nodig om ook een visie voor alle Deltawateren op te stellen.

De kans dat er in de toekomst alsnog een Brouwerseiland komt achten we nihil. De Zeeuwse Kustvisie, mede ondertekend door Provincie Zeeland en Gemeente Schouwen-Duiveland, stelt dat de robuustheid, openheid en ongereptheid van de dam gewaarborgd moeten blijven. Hierbij is geen nieuwe recreatieve bebouwing op de dam mogelijk. Bovendien is de Zeeuwse Kustvisie ook integraal onderdeel van het omgevingsplan en de provinciale verordening en een nieuw bestemmingsplan moet voldoen aan de Kustvisie en de provinciale verordening.

Crowdfunding

ZMf initieerde een crowdfunding om financiële middelen te verzamelen voor het voeren van het proces tegen Brouwerseiland. Dit was nodig, omdat ZMf geen publieke gelden en provinciale subsidies mag gebruiken voor juridische procedures en onze eigen financiële ruimte hiervoor relatief beperkt was. De juridische gang konden we dus alleen bekostigen door de financiële steun van onze leden en lidorgansaties en door een crowdfunding. Het succes van onze oproep tot die steun was boven verwachting hoog en heeft het proces twee jaar lang mede mogelijk gemaakt!

Na een proces van twee jaar besloot de rechter dat Brouwerseiland afgeblazen moest worden!

Dit kun jij doen

Ook meehelpen om plannen zoals Brouwerseiland te voorkomen langs onze kust en Deltawateren?  Dat kan! Kijk hier wat jij kunt doen!

Vragen of tips?

Profiel Denise de Leeuw

Denise de Leeuw

Programmamanager Groene Ruimte

Bron foto: Remco Huvermann – Bescherm de Kust Brouwerseiland

Tags: