Plan Brouwerseiland definitief van de baan

Plan Brouwerseiland definitief van de baan

De gemeenteraad Schouwen Duiveland heeft gisteren tegen het plan voor Brouwerseiland gestemd. Deze uitspraak is conform de aangenomen motie van mei 2019 dat er geen draagvlak bestaat voor project Brouwerseiland. Kustbeschermers zijn blij dat de gemeente standvastig is en vasthoudt aan haar beslissing om geen bebouwing aan de Brouwersdam toe te staan.

6 november 2020

Gert de Groot, gebiedsmanager Natuurmonumenten: ‘Wij zijn erg blij met deze uitspraak. We gaan er van uit dat het plan voor Brouwerseiland nu definitief van de baan is en het open kustlandschap beschermd blijft voor de toekomst.’

Samen sterk voor de Zeeuwse Kust

Het plan dat nu is afgewezen was ook in strijd met de afspraken gemaakt in het Convenant Zeeuwse Kustvisie ‘Samen sterk voor de Zeeuwse Kust’. Daarin staat dat het behoud van de robuustheid, openheid en ongereptheid van de Brouwersdam uitgangspunten zijn die bij ontwikkelingen gewaarborgd moeten blijven. Nieuwe recreatieve bebouwing bij de Brouwersdam is hierbij niet mogelijk. Na de vernietiging van het bestemmingsplan door de Raad van State in 2019, was er geen bestemmingsplan meer. Het nieuwe plan kon dan ook echt niet meer beschouwd worden als een pijplijnproject van voor de Kustvisie.

Tags: