Verbazing groot bij kustbeschermers over Brouwerseiland

Verbazing groot bij kustbeschermers over Brouwerseiland

Verbazing groot bij kustbeschermers over Brouwerseiland

De berichtgeving dat Brouwerseiland haar plannen opnieuw indient, leidt tot grote verbazing bij de actievoerders tegen Brouwerseiland. Afgelopen jaren hebben Zeeuwse Milieufederatie, Natuurmonumenten, Vogelwacht Schouwen-Duiveland en Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE zij aan zij gestreden tegen de ontwikkeling van het villapark in de Grevelingen. Met de gewonnen rechtszaak bij de Raad van State leken de plannen van tafel. Uit de nieuwe berichtgeving ontstaat het beeld dat, ondanks alle gemaakte bestuurlijk afspraken en de weerstand onder de bevolking, Brouwerseiland BV haar plannen door wil zetten.

27 juli 2020

Kustpact: geen nieuwe bebouwing op de Brouwersdam

De kustbeschermers vinden elkaar in hun strijd om het natuurlijke en open karakter van de Grevelingen te behouden. Daar past Brouwerseiland niet bij. Zij hebben vol vertrouwen in de Zeeuwse Kustvisie, zo vertelt Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie: ‘de vergunningen zijn vernietigd, daarmee is het een nieuw plan en is de Zeeuwse Kustvisie van toepassing en daarin staat duidelijk dat geen nieuwe recreatieve bebouwing op de Brouwersdam mogelijk is’. De actievoerders gaan er dan ook vanuit dat een nieuw initiatief tot Brouwerseiland geen kans maakt.

De in juni 2017 vastgestelde Zeeuwse Kustvisie is een provinciale uitwerking het landelijke Kustpact. In februari 2017 is het Kustpact, over de veiligstelling van onze kust tegen nieuwe, omvangrijke bouwprojecten, onder leiding van de toenmalige minister van Infrastructuur en Milieu door bijna 60 bij de kust betrokken overheden en maatschappelijke organisaties ondertekent.

Steun politiek Schouwen-Duiveland

De kustbeschermers voelen zich gesteund door politiek Schouwen-Duiveland. Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij aangeeft dat er geen draagvlak meer is voor de bouw van Brouwerseiland. Jitske van Popering van Save Our Surfspot/BrouwerseilandNEE: ‘na jaren actievoeren was dit voor ons een grote opluchting en we gaan ervan uit dat de politiek zich aan haar woord houdt’.

Op geen enkele wijze geïnformeerd

De verbazing is extra groot omdat de kustbeschermers sinds de uitspraak niets meer hebben gehoord. Na ruim een jaar volledige radiostilte vanuit de provincie, de gemeente en Brouwerseiland BV, komt ineens deze geest weer uit de fles. De kustbeschermers, die staan voor beleefbare natuur in de Zeeuwse Delta, blijven daarom alert om dit mooie stukje Grevelingen voor iedereen te behouden.

Tags: