Project Brouwerseiland definitief van de baan!

Project Brouwerseiland definitief van de baan!

Op 6 juli 2022 deed de Raad van State uitspraak over de zaak waarin Brouwerseiland BV beroep aantekende tegen het besluit van de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland van 5 november 2020 om het ‘Bestemmingsplan Brouwerseiland 2020’ niet vast te stellen. De Raad van State besloot dat de gemeenteraad terecht dat besluit genomen heeft en dat het beroep van Brouwerseiland BV ongegrond is. Hierdoor is realisatie van dit project eindelijk, na een lange juridische strijd sinds van 2015, definitief van de baan.

7 juli 2022

Header visual: Paul Oostveen

 

De natuurorganisaties die samen deze strijd voerden, waaronder ook ZMf, zijn blij met de uitspraak van de Raad van State. De natuur- en landschapswaarden van de Grevelingen en Voordelta zijn hiermee veilig gesteld.

Geen pijplijnproject

De natuurorganisaties brachten in de rechtzaak naar voren dat de gemeenteraad dit bestemmingsplan niet kon goedkeuren, omdat het project Brouwerseiland na 1 januari 2019 niet meer de status van zogenaamd ‘pijplijnproject’ had en waarvoor in de Zeeuwse Kustvisie gezamenlijke afspraken over zijn gemaakt, namelijk dat er geen nieuwe grote recreatieprojecten langs de Zeeuwse kust mogen worden ontwikkeld worden. In haar uitspraak onderschrijft de Raad van State dit argument. Hiermee blijkt eens te meer hoe belangrijk de Zeeuwse Kustvisie is om onze kust te blijven beschermen.

Geen nieuwe vergunning verleend

Daarnaast had de gemeenteraad Schouwen-Duiveland terecht bij hun besluit van 5 november 2020 aangegeven dat voor dit project geen nieuwe vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming door Provincie Zeeland verleend was. En eveneens had de gemeenteraad terecht aangegeven dat voor hun besluit niet meer de in 2015 afgesloten exploitatieovereenkomst tussen Brouwerseiland BV en de gemeente van kracht was.