Zeeuwse Kustvisie

Zeeuwse Kustvisie

De Zeeuwse kust is goud. Het strand en de zee, duingebied dat overgaat in bossen en het weidse achterland van onze polders. Behalve dat de kust met haar duinen en kustverdedigingswerken de Zeeuwse eilanden onontbeerlijke bescherming biedt tegen het wassende water van de Noordzee, is zij dé plek waar wij als Zeeuwen onze sport en hobby’s beoefenen en waar we rust en ruimte vinden in de natuurgebieden die haar omzomen. Een unieke ruimte die van grote waarde is voor iedere Zeeuw.

Maar de karakteristieke kenmerken van de Zeeuwse kust die haar zo aantrekkelijk maken, namelijk: rustig, donker, ruimtelijk, stil, natuurlijk, recreatief aantrekkelijk en vooral voor iedereen, kunnen we helaas niet als vanzelfsprekend beschouwen.

Wat wel en wat niet

Om de kwaliteit van de Zeeuwse kust te beschermen en verder te versterken is daarom in 2017 de Zeeuwse Kustvisie ontwikkeld. Daarin zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over wat er wel en niet kan aan de Zeeuwse kust, in het belang van Zeeland en al haar inwoners en de vele toeristen die er jaarlijks komen. Daarbij is oog voor natuur, waterveiligheid als ook voor toerisme en economische ontwikkeling. De Kustvisie is een samenwerking van de Zeeuwse Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, waaronder ZMf, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen, ZLTO en de Provincie Zeeland.

Kwaliteiten in balans

De kwaliteit van de Zeeuwse kust valt of staat met de balans tussen alle aspecten die het gebied waardevol en aantrekkelijk maken. Er moet zogezegd voor alles voldoende ruimte zijn. Allereerst is het essentieel om dijken en stranden te behouden en te versterken. Daarnaast stelt de visie dat bestaande natuur en landschappen moeten worden beschermd, verbeterd en versterkt. Er wordt sterk ingezet op het vergroten van de natuurbeleving van de Zeeuwse natuurgebieden. Extra locaties voor strandbebouwing zijn in de Zeeuwse Kustvisie om die reden niet toegestaan.

Gevarieerd aanbod voor de recreatiesector

In de Zeeuwse Kustvisie krijgt de recreatiesector de mogelijkheid om zich kwalitatief verder te verbeteren met een gevarieerd aanbod. Bij recreatieve ontwikkelingen moet er altijd samenhang zijn tussen het recreatieterrein en het landschap. Voor recreatieondernemers is een fonds dat hen in staat stelt om, binnen de voorwaarden van het ontwikkelkader van de Zeeuwse Kustvisie, te investeren in kwaliteitsverbetering van hun bedrijf. Dit is gekoppeld aan een integraal programma van Economisch Impuls Zeeland, dat zich richt op kwaliteitsverbetering van recreatiebedrijven.

Kustpact

Met de Zeeuwse Kustvisie komt Zeeland tegemoet aan de afspraak van het door de regering geïnitieerde, Kustpact, waarin alle kustpartijen werd gevraagd een Kustvisie op te stellen. Zeeland was de eerste provincie met een kustvisie.

Bouwsteen en leidraad

De Zeeuwse Kustvisie is een bouwsteen voor het beleid en de uitvoeringsagenda van de Zeeuwse overheden en samenwerkende partijen. Provincie Zeeland heeft de Kustvisie in 2018 vertaald naar het nieuwe Omgevingsplan en de daarbij behorende Omgevingsverordening. Daarmee is het gedachtegoed van de Zeeuwse Kustvisie verankerd in de Provinciale regelgeving.

Dit kun jij doen

Ook meehelpen om de Zeeuwse kust rustig, donker, ruimtelijk, stil, natuurlijk en recreatief aantrekkelijk te houden? Dat kan! Kijk hier wat jij kunt doen!

 

Tags:

Vragen of tips? Neem contact op!

Profiel Denise de Leeuw

Denise de Leeuw

Programmamanager Groene Ruimte