Klimaat & Energie

Klimaat & Energie

Wij werken in Zeeland aan een regionale vertaling van het Klimaatakkoord in Parijs. Ons doel daarmee is dat Zeeland een substantiële reductie bereikt in de uitstoot van broeikasgassen. Werken aan en streven naar een energieneutraal Zeeland behoort tot de kern van ons werk. In een energieneutraal Zeeland produceren we net zoveel duurzame energie als we verbruiken.

ZMf zet zich iedere dag met volle overgave in voor een energie neutrale provincie. We werken aan concrete energieprojecten en stellen partijen en doelgroepen in staat om mee te doen en duurzame keuzes te maken.

Eerder werkten we al actief mee aan de totstandkoming van de Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES). Ook zijn we een actieve partner in het convenant Ambitie 2030 Duurzame Havens waar we gezamenlijk aan doelstellingen werken ten behoeve van onze leefomgeving en klimaat. Daarnaast ondersteunen we lokale energie-initiatieven van inwoners die samen duurzame energie willen opwekken en/of samen energie willen besparen. We stimuleren Zeeuwse overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties om de energie neutrale ambitie te onderschrijven en hieraan actief bij te dragen. En we initiëren innovatieve energiebesparingsprojecten en dragen bij aan de verdere vormgeving van een lokale duurzame energievoorziening.

We steken ook in op slimme klimaatadaptatie. Met natuurlijke buffers maak je gebruik van natuurlijke processen om onze leefomgeving aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering en deze te beperken. Tegelijkertijd geef je natuur een duwtje in de rug. Zo blijft onze omgeving niet alleen veilig, maar ook mooi en gezond. Om de kansen van klimaatadaptatie actief onder de aandacht te brengen, stelden we klimaatambassadeurs aan.