Participatiecoalitie

Participatiecoalitie

Als regio of gemeente aan de slag met de Regionale Energiestrategie of Aardgasvrije Wijken? Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. De Participatiecoalitie helpt bij het betrekken van bewoners. Voor advies en ondersteuning kunnen gemeenten, bewoners en regio’s terecht bij de Participatiecoalitie.

Wat is de participatiecoalitie?

In de Participatiecoalitie steken vijf maatschappelijke organisaties de koppen bij elkaar van, voor en door bewoners, namelijk HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. In Zeeland nemen ZMf en Zeeuwind hierin het voortouw.

Kennis en ervaring

Wij hebben kennis en ervaring om goede plannen tot stand te brengen waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur. We weten wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in. Hiermee maken we de kans dat de energieprojecten in de gemeente of regio slagen veel groter.

Nieuw in 2020: Zeeuwse masterclass Zonneparken

In 2020 organiseren we meerdere Zeeuwse masterclasses Zonneparken. De eerste was een succes! Kom hier alles te weten over de Zeeuwse Masterclass Zonneparken en onze visie op zonneparken. En hou onze agenda in de gaten voor nieuwe masterclasses.

Wat mag je van ons verwachten?

Ons doel is bijdragen aan maatschappelijk gedragen Regionale Energie Strategieën. Dat doen we door:

  • Kennis en voorbeelden te delen van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten; bijvoorbeeld door het organiseren van masterclasses en excursies voor ambtenaren, raadsleden en andere doelgroepen naar voorbeeldprojecten
  • Zorg te dragen voor zorgvuldige inpassing van zon en windparken, aandacht voor natuur en landschap
  • Advies te geven over (het belang van) participatieve planvorming, beleidsvorming en uitvoering. Wij brengen hiervoor onder andere natuur- en landschapsorganisaties, lokale energie-initiatieven en gemeenten bij elkaar
  • Advies te geven en ondersteuning te bieden (bij het betrekken) van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken. Dit met als doel: invulling 50% in lokale eigendom
  • De begeleiding van bewonersinitiatieven/buurtwerkers die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken

Financiering

Een deel van ons werk wordt gefinancierd door het ministerie van BZK. Wil je concreet op projectbasis met ons aan de slag dan is er provinciale, gemeentelijke of lokale (co-)financiering nodig.

Landelijke samenwerking

We werken nauw samen met Nationaal Programma RES, Programma Aardgasvrije Wijken, Kennis en Leerprogramma van de VNG. Landelijk stemmen we regelmatig met elkaar af. Zo zorgen we ervoor dat je met vragen altijd bij de juiste persoon of organisatie terecht komt. We zetten ons samen in voor een sterke lokale samenwerking. We delen onderling kennis en voorbeelden en dragen bij aan de ontwikkeling van landelijke handreikingen.

 

Tags:

Vragen en tips?

Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw