Participatiecoalitie

Participatiecoalitie

Als regio of gemeente aan de slag met de Regionale Energiestrategie of Aardgasvrije Wijken? Het succesvol uitvoeren van het Klimaatakkoord lukt alleen sámen met bewoners. De Participatiecoalitie helpt bij het betrekken van bewoners. Voor advies en ondersteuning kunnen gemeenten, bewoners en regio’s terecht bij de Participatiecoalitie.

Wat is de participatiecoalitie?

In de Participatiecoalitie steken vijf maatschappelijke organisaties de koppen bij elkaar van, voor en door bewoners, namelijk HIER, de Natuur en Milieufederaties, Energie Samen, Buurkracht en LSA bewoners. In Zeeland nemen ZMf en Zeeuwind hierin het voortouw.

Werkgroep Energieneutraal Hoedekenskerke

Werkgroep Energieneutraal Hoedekenskerke is goed op stoom met de energietransitie. Tonny Drijdijk van werkgroep energieneutraal Hoedekenskerke, wethouder Witkam van de gemeente Borsele en Melissa Ernst, van ZMf ondertekenden namens de Participatiecoalitie een samenwerkingsdocument, om samen werk te gaan maken van een energieneutraal Hoedekenskerke. Lees hier meer >>>

Kennis en ervaring

Wij hebben kennis en ervaring om goede plannen tot stand te brengen waar inwoners bij betrokken zijn en achter staan. We hebben geen winstoogmerk, maar wél oog voor mens, omgeving en natuur. We weten wat er lokaal speelt en zetten ons netwerk in. Hiermee maken we de kans dat de energieprojecten in de gemeente of regio slagen veel groter.

Documentaire: Op weg naar een natuurinclusieve energietransitie

Met de energietransitie staan we voor een enorme opgave, die essentieel is om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Tegelijkertijd staat de komst van wind- en zonneparken op gespannen voet met het behoud van het Nederlands landschap en de natuur. De Natuur en Milieufederaties maakten een documentaire om aandacht te vragen voor een natuurinclusieve energietransitie. Lees hier meer >>>

Bekijk de video.

Wat mag je van ons verwachten?

Ons doel is bijdragen aan maatschappelijk gedragen Regionale Energie Strategieën. Dat doen we door:

  • Kennis en voorbeelden te delen van succesvolle buurtaanpakken en energieprojecten; bijvoorbeeld door het organiseren van masterclasses en excursies voor ambtenaren, raadsleden en andere doelgroepen naar voorbeeldprojecten
  • Zorg te dragen voor zorgvuldige inpassing van zon en windparken, aandacht voor natuur en landschap
  • Advies te geven over (het belang van) participatieve planvorming, beleidsvorming en uitvoering. Wij brengen hiervoor onder andere natuur- en landschapsorganisaties, lokale energie-initiatieven en gemeenten bij elkaar
  • Advies te geven en ondersteuning te bieden (bij het betrekken) van omwonenden bij de inrichting van gebieden en lokaal eigenaarschap van wind- en zonneparken. Dit met als doel: invulling 50% in lokale eigendom
  • De begeleiding van bewonersinitiatieven/buurtwerkers die hun wijk met een eigen plan aardgasvrij willen maken

Zeeuwen uit Koudekerke hebben het heft in eigen hand genomen in de energietransitie.

ZMf en Zeeuwind werken samen in de Participatiecoalitie. In een video laten we zien hoe inwoners uit het Zeeuwse Koudekerke het heft in eigen hand nemen in de energietransitie. Ze richtten een coöperatie op en schreven een visie om in 2030 in een energieneutraal dorp te wonen. Ze realiseerden bijvoorbeeld collectief een zonnepark van 10.000 panelen op een oude stortplaats., goed voor stroom voor zo’n 750 huishoudens.
Wil jij ook zo’n duurzaam Zeeuws initiatief opzetten? Neem contact met ons op, ZMf en Zeeuwind helpen je graag!
Kijk ook eens op 4371energieneutraal.org

Bekijk de video

Financiering

Een deel van ons werk wordt gefinancierd door het ministerie van BZK. Wil je concreet op projectbasis met ons aan de slag dan is er provinciale, gemeentelijke of lokale (co-)financiering nodig.

Landelijke samenwerking

We werken nauw samen met Nationaal Programma RES, Programma Aardgasvrije Wijken, Kennis en Leerprogramma van de VNG. Landelijk stemmen we regelmatig met elkaar af. Zo zorgen we ervoor dat je met vragen altijd bij de juiste persoon of organisatie terecht komt. We zetten ons samen in voor een sterke lokale samenwerking. We delen onderling kennis en voorbeelden en dragen bij aan de ontwikkeling van landelijke handreikingen.

 

Zeeuwse masterclass Zonneparken

Eerder organiseerden we meerdere Zeeuwse masterclasses Zonneparken. Met succes! Kom hier alles te weten over de Zeeuwse Masterclass Zonneparken en onze visie op zonneparken. En hou onze agenda in de gaten voor nieuwe masterclasses.

Vragen en tips?

Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw