Transitievisie Warmte in de praktijk: zo doen andere gemeenten dat

Transitievisie Warmte in de praktijk: zo doen andere gemeenten dat

Nederland is bezig met de warmtetransitie. Woningen worden in de toekomst op een andere manier verwarmd dan met aardgas en ook voor koken kiezen we voor duurzame alternatieven, zoals inductie. Eind 2021 moeten Nederlandse gemeenten daarom een Transitievisie Warmte vastgesteld hebben. Daarin geven ze aan op welke datum wijken van het gas af gaan en hoe ze dit gaan aanpakken. Het actief betrekken van bewoners en andere stakeholders in een vroeg stadium is essentieel voor het ontwikkelen van een gedragen plan én een succesvolle uitvoering.

12 oktober 2020

Transitievisies Warmte zijn cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan en de verduurzaming van Nederland te versnellen. In de publicatie ‘Transitievisie Warmte in de praktijk’ bundelden de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu aanbevelingen en praktijkvoorbeelden uit gepubliceerde en nog niet gepubliceerde Transitievisies van gemeenten. Met dit document willen we gemeenten inspireren met praktische en concrete voorbeelden.

Download de publicatie Transitievisie Warmte in de Praktijk 

 

Tags: