Haast geboden bij Postcoderoosprojecten

Haast geboden bij Postcoderoosprojecten

De populaire postcoderoosregeling voor collectieve zonne-energieprojecten wordt met ingang van het nieuwe jaar omgezet in een subsidieregeling. Het Zeeuws Klimaatfonds verwacht dat de nieuwe regeling financieel minder aantrekkelijk wordt voor de deelnemers. Het fonds raadt lopende projecten aan vaart te maken en deze zo mogelijk af te ronden voor de jaarwisseling. Er zitten op dit moment zo’n 15 projecten in Zeeland in de pijplijn.

15 september 2020

De postcoderoosregeling is door de overheid ingesteld om huishoudens die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen plaatsen toch de mogelijkheid te bieden om in zonne-energie voor eigen gebruik te investeren. Bij een postcoderoosproject investeren 20-25 deelnemers samen in één project, waarbij de panelen op een groot dak van een bedrijfsgebouw of loods in de buurt worden geplaatst. Sinds begin 2017 zijn er in Zeeland ruim 20 projecten gerealiseerd en zijn er nog een stuk of 15 in ontwikkeling.

De huidige regeling is aantrekkelijk omdat elke kilowattuur die de zonnepanelen produceren de deelnemers op dit moment 16-17 eurocent oplevert. Daarvan bestaat circa 12 cent uit korting op de energiebelasting en circa 5 cent uit de verkoop van stroom aan een energiemaatschappij.

In de nieuwe regeling, die op 1 januari 2021 in moet gaan, vervalt de korting op energiebelasting. Er komt een subsidieregeling in de plaats. Hoe hoog die subsidie wordt is nog niet precies bekend, maar de voortekenen zijn niet zo gunstig. Pas in de loop van dit najaar wordt hierover meer duidelijkheid verwacht.

Projecten die in nog in ontwikkeling zijn kunnen kiezen uit vaart maken en gebruik maken van de bestaande regeling of afwachten wat de nieuwe regeling op gaat leveren. Omdat het fonds de kans groot acht dat de regeling minder gunstig wordt, is het advies om vaart te maken, zodat initiatiefnemers van de projecten straks in de gelegenheid zijn om te kiezen voor de beste optie.

Alle postcoderoosprojecten in Zeeland zijn tot nu toe tot stand gekomen met financiële steun van het Zeeuws Klimaatfonds. Daarbij gaat het om bedragen van € 5.000 tot € 8.000 per project, afhankelijk van de grootte en het aantal panelen. In praktijk komt dit neer op ongeveer 10% van de investeringskosten. Daarbij ondersteunt het fonds de initiatiefnemers ook met adviezen. Voor de projecten die nu in de pijplijn zitten heeft het fonds in principe voldoende geld gereserveerd. Voor projecten die in 2021 opgepakt worden is de steun van het fonds niet gegarandeerd. Het fonds heeft, onder meer door bezuinigingen bij gemeenten en de coronacrisis, minder inkomsten en moet nog een besluit nemen of postcoderoosprojecten die onder de nieuwe regeling vallen nog wel in aanmerking komen voor steun van het fonds.

Voor wie dit jaar nog mee wil doen in een postcoderoosproject kan, afhankelijk van de postcode, op verschillende projecten inschrijven. Kijk hiervoor op de websites van Maak Onze Regio Duurzamer,  Tholen Solar of op zeeuwind.nl

Tags: