Energieservicepunt Zeeland

Energieservicepunt Zeeland

Het Energieservicepunt Zeeland is hét platform voor lokale duurzame energie-initiatieven In Zeeland. ZMf, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds werken samen om Zeeuwse initiatieven op het gebied van lokale duurzame energie en energiebesparing te ondersteunen, verbinden en te positioneren.

Lokaal duurzame energie opwekken

Een groot deel van onze energie kan duurzaam worden opgewekt, niet centraal maar lokaal. Tal van (burger)initiatieven zijn al gestart in Nederland. De toekomst voor lokale energie is veelbelovend. Dit vergt wel kennis van zaken: op het gebied van techniek, businessplannen, organisatie, marketing, vergunningen etc. Het Energieservicepunt kan startende initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzame energie ondersteunen. Zeeuwse burgers en bedrijven die samen aan de slag willen met het zelf duurzaam opwekken van energie en met energiebesparing kunnen terecht bij het Energieservicepunt Zeeland.

Zeer veel belangstelling voor het webinar over de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

ESP Zeeland (Zeeuws klimaatfonds, Zeeuwind en ZMf) en Zonne Collectief Zeeland organiseerden op 11 mei 2021 een webinar voor iedereen die meer willen weten over de oprichting van of deelname aan een ‘postcoderoosproject nieuwe stijl’. Er waren ruim 75 aanmeldingen, bijna 70 personen namen daadwerkelijk deel. Meer weten over de Postcoderoosregeling.

 

Ondersteuning in elke fase

Het Energieservicepunt Zeeland biedt lokale duurzame energie-initiatieven ondersteuning in elke fase. Initiatieven kunnen bij ons terecht voor advies over bijvoorbeeld:

  • het starten van een initiatiefgroep
  • het opstellen van een stappenplan
  • zorgen voor draagvlak en vrijwilligers/leden
  • communicatie(plan) voor o.a. leden- en klantenwerving
  • het realiseren van eigen duurzame opwekking, bijvoorbeeld een postcoderoosproject
  • aan de slag met energiebesparing. Binnen Energiek Zeeland worden energieambassadeurs opgeleid die op een laagdrempelige manier woningeigenaren adviseren over energiebesparing en comfortabel wonen.

Energieservicepunt Zeeland 2

 

Breed netwerk

Naast het geven van advies, organiseren we bijeenkomsten, waar initiatiefnemers kennis en ervaring uitwisselen en samen naar oplossingen zoeken voor knelpunten. Het Energieservicepunt beschikt over een breed netwerk en kan desgewenst doorverwijzen naar specialisten, andere initiatieven in de regio of naar landelijke partijen, zoals het landelijk Klimaatbureau HIER opgewekt

Energiezuinig en aardgasvrij wonen voor Zeeuwse VvE's

Energiebesparing en verduurzaming worden steeds belangrijker voor Verenigingen van Eigenaren en er zijn interessante subsidie- en financiële regelingen. De juiste tijd dus om hiermee aan de slag te gaan. Lees meer over de bijeenkomsten Energiezuinig en aardgasvrij wonen voor Zeeuwse VvE’s.

Nieuwsbrief Energieservicepunt Zeeland

Wil je op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten en die van andere energie-initiatieven, meld je dan hier aan voor de twee jaarlijkse digitale nieuwsbrief van Energieservicepunt Zeeland.

Low Energy Movement : Energietransitie heeft verhalen nodig

Een bont gezelschap van vrijdenkers uit verschillende sectoren heeft zich in het kader van Low Energy Movement gebogen over de vraag hoe je in Zeeland een energiebeweging in gang kan zetten. Eén ding is duidelijk; met doemscenario’s kom je er niet. Ook niet door steeds weer te focussen op de vraag ‘Wat gaat het allemaal kosten?’ en ‘Wie gaat dat betalen?’ De energietransitie biedt juist ook heel veel kansen. Mensen komen pas in beweging als ze die kansen zien en geïnspireerd raken door een aantrekkelijk toekomstbeeld. We zijn daarom op zoek naar inspirerende verhalen die de energietransitie kunnen dragen. Hiervoor is de eerste aanzet gemaakt met acht narratieven voor de Zeeuwse energiebeweging.

Ook bij een bijeenkomst zijn?

En voor een beweging is er meer nodig, namelijk mensen die elkaar inspireren, krachtige symbolen, sociale netwerken, uitwisseling van ideeën en ook gezamenlijk actie.  Hieraan gaan we werken. Wil jij ook een uitnodiging ontvangen voor bijeenkomsten van Low Energy Movement? Laat het ons weten!

 

Logo's Zeewind en Zeeuws Klimaatfonds

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Melissa Ernst

Melissa Ernst

Projectleider Energietransitie, Biodiversiteit, Landbouw