Zeer veel belangstelling voor het webinar over de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Zeer veel belangstelling voor het webinar over de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

ESP Zeeland (Zeeuws klimaatfonds, Zeeuwind en ZMf) en Zonne Collectief Zeeland organiseerden op 11 mei 2021 een webinar voor iedereen die meer willen weten over de oprichting van of deelname aan een ‘postcoderoosproject nieuwe stijl’. Er waren ruim 75 aanmeldingen, bijna 70 personen namen daadwerkelijk deel.

12 mei 2021

Postcoderoos op nieuwe leest

Per 1 april is de Postcoderoosregeling op nieuwe lees geschoeid. Wie nu nog een postcoderoosproject wil realiseren moet gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling van de overheid: de SCE. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt de oude regeling, waarmee in de afgelopen vier jaar in Zeeland zo’n 30 projecten tot stand zijn gekomen. De eerste aanvragen voor de nieuwe regeling zijn in de eerste week van april ingediend bij de RVO. Een postcoderoosproject is een van de weinige projecttypen waarbij burgers actief kunnen deelnemen aan een lokaal burgerinitiatief voor de productie van duurzame energie. De projecten die in Zeeland gerealiseerd zijn hebben bijna allemaal een projectgrootte van 60- 75.000 Wp. Dat betekent in de praktijk dat er steeds zo’n 200 -250 zonnepanelen op één gezamenlijk dak zijn geplaatst, meestal van een bedrijfsgebouw of een landbouwschuur.

Verschillen

Onder de oude regeling was en is er sprake van een directe relatie tussen de stroom van het gezamenlijk zonnedak en de stroom die je thuis geleverd krijgt. Het interessante is dat In de nieuwe regeling de band met het eigen stroomverbruik van de deelnemers wordt doorgeknipt. Het lijkt daardoor meer op een gewone investering in een zonne-energieproject in de buurt. Dat maakt de doelgroep ook groter. Zo kun je ook meedoen als je eigen dak al vol ligt met zonnepanelen. De subsidie die de overheid geeft én de verkoop van de geleverde stroom aan een energiebedrijf vormen nu de inkomsten van het project. Dat levert voor projecten die nu van start gaan een prijs op van 14,6 per kWh. (Dit geldt voor projecten tot circa 75.000 Wp op een kleinverbruikersaansluiting). Dat is minder dan onder de oude regeling, maar daar staat tegenover dat de totale projectenkosten wel gedaald zijn omdat zonnepanelen steeds goedkoper zijn geworden. Tel je hierbij een financiële bijdrage op vanuit het Zeeuws Klimaatfonds, die ook de nieuwe Zeeuwse postcoderoosprojecten gaat ondersteunen,  kom je in de buurt van 4-5 % rente op je investering. Dat is hoger dan op de bank! Het precieze winstpercentage zal per project verschillen.

Webinar nakijken?

Tijdens de bijeenkomst op 11 mei zijn de belangrijkste aspecten en aandachtspunten bij het realiseren van een postcoderoosproject onder de nieuwe subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking aan de orde geweest. Ook de praktische kanten, wat komt er allemaal bij kijken bij het opzetten van een postcoderoosproject is aan bod gekomen. Plus een rekenvoorbeeld, ofwel een businesscase is uitgebreid besproken. Omdat er zoveel belangstelling is, is besloten het webinar op te nemen.

Tags: