Grevelingenmeer

Grevelingenmeer

Het Grevelingenmeer is ontstaan uit de Grevelingen, een zeearm in open verbinding met de Noordzee. Begin jaren ’70 is de Grevelingen afgesloten van de zee door de aanleg van de Brouwersdam. De Grevelingendam sloot de Grevelingen af van watertoevoer vanaf de rivieren. Daarmee is het meer zout geworden met een mooie onderwaternatuur en zoetwaternatuur op de eilanden en aan de oevers. Het Grevelingenmeer is een trekpleister voor toeristen en natuurliefhebbers.

Maar met het afsluiten van de Grevelingen is ook de menging van waterlagen drastisch verminderd. Hierdoor heeft zich in de diepere delen van het Grevelingenmeer een zuurstofloze waterlaag gevormd die zich in de zomermaanden uitbreidt tot 6 meter diepte. Al het bodemleven onder deze grens sterft af door het gebrek aan zuurstof. Hoe gaan we hiermee om? Welke belangen spelen er? Welke stappen nemen we wel en welke niet? Daar houden we ons continu mee bezig.