Lidorganisaties

Onze lidorganisaties zijn onze voelsprieten in de samenleving, zij voeden ons met belangrijke informatie uit de regio. De ZMf kan eigenlijk niet zonder deze organisaties. U bent vast nieuwsgierig wie er allemaal bij ons zijn aangesloten. Op dit moment zijn er 25 organisaties bij ons aangesloten.

placeholder
Lidorganisatie van de maand
Stichting Kustbroedvogelfonds

Het grootste en meest dynamische natuurgebied van Nederland en natuurlijk van Zeeland is onze kuststrook. De combinatie van duinen, dijken, zee en strand, tweemaal daags bewerkt door het getij, trekt niet voor niets zoveel recreanten. Eigenlijk is het nog niet zo lang geleden dat deze gebieden ongerept en ongestoord beschikbaar waren voor vogels. Soorten als grote stern, visdief, dwergstern, bontbekplevier, strandplevier, zwartkopmeeuw en kluut, allemaal afhankelijk van schaars begroeide plaatsen om tot broeden te komen. Door verschillende oorzaken staan deze broedgebieden echter al langere tijd onder druk.

Thema's

Het werk van de ZMf is onder te verdelen in twee hoofdthema's: milieu en natuur & landschap. Deze thema's omvatten een aantal subthema's. Onderaan een subthema vindt u een link naar de bijbehorende dossiers.