VACATURE: Voorzitter Algemeen Bestuur ZMf

VACATURE: Voorzitter Algemeen Bestuur ZMf

ZMf is op zoek naar een voorzitter voor het Algemeen Bestuur. Een leuke sleutelfunctie in het belangrijke werk van ZMf voor de Zeeuwse natuur.  Lees hieronder wat die het precies inhoudt en wie wij zoeken. Denk jij dat je, als voorzitter van ons bestuur, ZMf kan helpen met het maken van een groeiende positieve ‘groene’ impact op onze provincie? Grijp dan je kans en solliciteer!

16 april 2024

Foto: Marcelle Davidse

Word de nieuwe voorzitter van het algemeen bestuur van ZMf! Bouw mee aan een mooi, groen en duurzaam Zeeland.

ZMf, de organisatie die werkt voor natuur, milieu en duurzaamheid in Zeeland, zoekt een ervaren bestuursvoorzitter. We zoeken iemand die samen met het bestuur en de medewerkers van ZMf opkomt voor de unieke Zeeuwse natuur en een gezonde leefomgeving. Ook namens de bij ZMf aangesloten organisaties en leden. Iemand die strategisch mee kan denken over het maken van een groeiende positieve ‘groene’ impact op onze provincie. Iemand met een open, integere persoonlijkheid die krachtig is in het verbinden van mensen en ideeën.

Over ZMf

ZMf is dé autoriteit op het gebied van natuur en milieu in Zeeland. Wij maken ons sterk voor een mooie, klimaatrobuuste en duurzame provincie. Dat betekent opkomen voor belangrijke en kwetsbare natuur, ook namens de bij ons aangesloten organisaties en leden. We bouwen aan een evenwichtige toekomst door duurzame initiatieven aan te jagen en toe te werken naar een circulaire samenleving. We zijn een ondernemende club met een groeiende positieve impact op onze omgeving. En dat is maar goed ook, want de natuur heeft onze stem hard nodig. We zien voor onszelf daarin drie rollen weggelegd. Ten eerste zijn wij de vertegenwoordiging van de bij ons aangesloten leden en vormen wij voor hen een koepelorganisatie die namens hen belangen behartigt. Daarnaast beschermen we natuur en milieu in Zeeland door het uitoefenen van druk op overheden en bedrijven voor het opstellen en naleven van duurzame regelgeving. En onze kracht zit in het verbinden van mensen en ideeën en het aanjagen van initiatieven die bijdragen aan een duurzame samenleving.

Als kleine organisatie hebben we lef, al zeggen we het zelf. We bemoeien ons met thema’s als ruimtelijke ordening en landschap, met de Deltawateren, klimaat(adaptatie), energie, natuur, biodiversiteit, circulaire samenleving en duurzaamheid, natuurinclusieve industrie en met milieu. Specifiek richten we ook onze aandacht op het betrekken en inspireren van Zeeuwse jongeren bij deze onderwerpen. Wij staan als milieufederatie midden in de Zeeuwse samenleving, met een actieve, open en integere houding. In die samenleving zit de kracht, daar genereren en vinden we draagvlak. We zijn een krachtige stem voor onze achterban van leden en lidorganisaties die samen met ons de natuur en het milieu in Zeeland willen beschermen en versterken. Bovendien werken we in nauw contact met landelijke en regionale natuurorganisaties.

Degene die we zoeken

Jij bent degene die we zoeken, als je:

  • Ambitie hebt om de urgente thema’s en vraagstukken in Zeeland aan te pakken. Als je in alle hectiek rond klimaat, milieu, energie en duurzaamheid vastberaden een strategische koers kan aanhouden die samen met het team en het bestuur uitgezet is.
  • Doortastend bent en helder communiceert.
  • Op een evenwichtige en natuurlijke manier coördineert, overlegt en vergaderingen leidt, stevig in je schoenen staat, rust weet te bewaren en gas durft te geven wanneer dat nodig is. Uiteraard binnen het meerjarenplan en binnen de statuten zoals die er liggen.
  • Consensus een belangrijke drijfveer vindt om tot gedragen resultaten te komen.
  • Een actueel provinciaal netwerk van beslissers en influencers hebt.
  • De ‘drive’ hebt om overleg vlot te vertalen in tastbare doelen en resultaten, gerelateerd aan de vastgestelde meerjarenstrategie van ZMf. Wetend dat je bestuurt ‘op afstand’.

Je krijgt volop support

Als voorzitter sta je er zeker niet alleen voor! Je wordt voorzitter van een algemeen bestuur. Ieder bestuurslid brengt een eigen deskundigheid en interesseveld in bij ZMf en is vaak betrokken bij een specifiek beleidsonderwerp. Om in sommige gevallen snel te kunnen schakelen bij het aanhaken op of afhandeling van actuele zaken, werken we ook met een dagelijks bestuur. Dit is een kleine delegatie, namelijk de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, van het algemeen bestuur die je ook voorzit. Samen met de leden van het dagelijks bestuur pak je (urgente) actuele zaken op. ZMf heeft een betrokken directeur, een belangrijke sparringpartner voor jou als voorzitter. Het team van ZMf en het bestuur zetten zich samen in voor een krachtige organisatie die een groeiende positieve impact heeft op haar omgeving en die natuur, milieu en duurzaamheid op nummer 1 zet. Waarin de rol van het team leidend is, maar gehouden aan de meerjarenstrategie die het algemeen bestuur heeft vastgesteld.

Maak kennis met ons bestuur

Maak kennis met ons team

Goed om te weten

De bestuursleden van ZMf vervullen hun functie als vrijwilliger. Deze bestuursfunctie met veel maatschappelijke impact op diverse terreinen is dus onbezoldigd. ZMf besteedt de gelden die binnenkomen van Provincie Zeeland en andere financiers zoveel mogelijk aan haar werk voor een mooie en duurzame provincie. De ‘beloning’ voor je voorzitterschap is, net als bij de andere bestuursleden, van persoonlijke ideële aard. Je vervult namelijk een cruciale rol in het maken van positieve impact op onze leefomgeving en het mogelijk maken van het belangrijke werk van ZMf voor de natuur in Zeeland.

Als bestuurslid en als voorzitter bestuur je ‘op afstand’. Dat betekent dat je de organisatie volgt en bedient met raad, zonder directe inmenging in de concrete werkzaamheden van het team. Het algemeen bestuur vergadert onder jouw leiding gemiddeld eens in de twee maanden. Het dagelijks bestuur komt maandelijks bijeen. Zo nodig bij actuele ontwikkelingen vindt er tussentijdse afstemming plaats. Je zit twee keer per jaar de Algemene Ledenvergadering voor. Indien gevraagd vanuit het team, ben je van tijd tot tijd betrokken bij bestuurlijk overleg met Provincie Zeeland/ gedeputeerden of ben je gesprekspartner aan overlegtafels.

Solliciteer!

Lijkt het je leuk om onze voorzitter te worden en samen met ZMf op te trekken voor een mooie gezonde provincie? Solliciteer dan voor maandag 13 mei 2024! Stuur daarvoor een email en je CV naar info@zmf.nl
Sollicitatiegesprekken staan gepland in week 22 en 23.

Meer weten?

Wil je meer weten over ZMf en wat we doen? Kijk dan eens onder Dit doen wij.
Heb je vragen over de functie van Voorzitter Algemeen Bestuur van ZMf? Neem dan gerust contact met ons op. We beantwoorden graag al je vragen:

Ira von Harras, directeur ZMf: 0615674296
Algemeen: 0113-654180
Of stuur een email naar info@zmf.nl

 

Tags: