Westerschelde

Westerschelde

De Westerschelde is één van de laatste functionerende estuaria in Europa. Een zoet-zout gradiënt, platen, slikken en schorren bieden ruimte aan verschillende habitats in een dynamisch systeem. Een belangrijk estuarium voor vogels als sternen en visdieven, zeehonden en een misgratieroute voor vissen als de Fint. Maar ook een gebied met uiteenlopende gebruiksfuncties, zoals scheepvaart, havens en bedrijven. Het meergeulenstelsel van de Westerschelde dreigt geleidelijk te veranderen in een watersysteem met een eengeulstelsel met veel dynamiek. Deze omslag bedreigt de variëteit aan habitats.