Energie-eiland in de Westerschelde

Energie-eiland in de Westerschelde

ZMf won in 2019 met het idee ‘Energie-eiland in de Westerschelde’ voor een energie-eiland de tweede prijs met een eervolle vermelding in de ontwerpwedstrijd ‘Energielandschap voor de toekomst’. De wedstrijd was gericht op het vinden van landschappelijke inpassing van duurzame energie.

Het idee Energie-eiland in de Westerschelde is ontstaan uit een samenwerking tussen ZMf, Feddes/Olthof landschapsarchitecten (verantwoordelijk voor het ruimtelijk ontwerp), Energy Indeed, Adviesbureau Haver/Droeze, Svasek Hydraulics en Aquabattery, onder leiding van Qirion Energy Consulting.

Zeewaterbatterijen

Energie-eiland in de Westerschelde is een idee dat ingaat op één van de grootste uitdagingen binnen de energietransitie, namelijk de opslag van hernieuwbare energie. Het water binnen het ringvormige eiland wordt ingericht met zeewaterbatterijen; bij opladen wordt zeewater gesplitst in zure en basische watervolumina die worden opgeslagen in flexibele zakken die in het water drijven. Het ringvormige eiland krijgt een zo natuurlijk mogelijk uiterlijk en heeft naast een energieopslagfunctie ook een ecologische waarde voor bijvoorbeeld vogels, vissen en planten. Ook zijn er andere functiecombinaties zoals energie-opwek door drijvende zonnepanelen en aquacultuur mogelijk. Het Energie-eiland geeft een luchtig, weids en natuurlijk landschapsbeeld. Het kan daarmee een interessante trekker zijn van toeristen die er de natuur willen beleven en meer willen leren over deze slimme verstrengeling van technologie en natuur.

Bekijk de video

Uitdagende visie

Bij dit plan zijn expertises op het gebied van energietechniek, landschapsarchitectuur en ruimtelijk ontwerp, ecologie, kustmorfologie, energieopslag-technologie en ecologie gecombineerd tot een uitdagende visie voor de Zeeuwse zoute wateren. We hopen dat ons idee de aanleiding zal vormen voor nieuwe oplossingen in de transitie naar een energiesysteem op basis van hernieuwbare bronnen.

In De waterbouwer, het vakblad voor waterbouwend Nederland, wordt het energie-eiland in de Westerschelde belicht. Lees het artikel ‘We hebben geen tijd te verliezen’ op pagina 4 en 5.

Naar het artikel

Foto: De Waterbouwer

Dit kun jij doen

Ook meehelpen om slimme nieuwe ideeën voor hernieuwbare energieopwekking en -opslag te laten uitdenken voor Zeeland? Dat kan! Kijk hier wat jij kunt doen!

Foto: Feddes/Olthof Landschapsarchitecten

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Eric Mahieu

Eric Mahieu

Programmamanager Deltawateren