Samen werken aan een Schone Schelde

Samen werken aan een Schone Schelde

Denk je aan Zeeland, dan zie je water! De Westerschelde, Oosterschelde, het Veerse meer, Grevelingenmeer en Krammer Volkerarkmeer vormen samen de deltawateren tussen de Zeeuwse eilanden. De wateren en hun oevers zijn het leefgebied van veel dieren, vogels, vissen en planten, zowel onder als boven water. Ze zijn voor deze soorten onmisbaar. Ook voor ons als mens zijn ze niet weg te denken. De wateren houden ons ecosysteem in balans. Bovendien trekken ze als magneten bezoekers aan van dichtbij en ver, die er hun hart ophalen, zich vrij voelen en tot rust komen. En er wordt ook gewerkt, door vissers en kwekers bijvoorbeeld. Het mag duidelijk zijn, de deltawateren, daar moeten we zuinig op zijn!

Pijn in je hart

En dan is er dat zwerfafval…aluminium bierblikjes, kartonnen drinkpakjes, sigarettenfilters, plastic lollistokjes en boodschappentassen, waterijsverpakkingen en chips zakken, ze dobberen rond bij de sluizen en stuwen, waaien over de uiterwaarden, klotsen tegen de oevers, nestelen zich tussen het riet en de struiken of zinken naar de bodem. Het is geen gezicht, maar nog veel erger, ze vormen een gevaar voor het leven in en rond de deltawateren, maar ook uiteindelijk als plastic soup, aan de andere kant van de wereld. Dat doet pijn in je hart. ZMf wil daar iets aan helpen doen.

Factsheet Overafvalonderzoek

Wat voor zwerfafval wordt er nu eigenlijk allemaal gevonden langs de randen van de Wester- en Oosterschelde?  Het goed ecologisch functioneren van onze kostbare deltawateren staat onder druk. Plastic en zwerfvuil zijn een groot probleem. Om deze vervuiling aan te pakken is het belangrijk te weten waar deze vandaan komt. Daarom wordt er onderzoek gedaan naar het soort afval dat gevonden wordt op de oevers van de Wester- en Oosterschelde. De resultaten laten zien dat afval vooral uit plastic bestaat, afkomstig van de industrie, scheepvaart en visserij, maar ook van particulieren. Zoals dopjes, rietjes en verpakkingsmateriaal. Reden genoeg om bij te dragen aan schonere deltawateren en zwerfafval en eigen afval altijd op te ruimen!

Naar de factsheet

Samenwerken in het convenant Schone Schelde

Daarom is ZMf lid van het kernteam van het samenwerkingsconvenant Schone Schelde en werken we actief mee in de werkgroep Inzameling en de werkgroep Voorkomen en Verwerken. De groep Inzameling coördineert opruimacties en de groep Voorkomen en Verwerken werkt aan maatregelen die leiden tot vermindering van zwerfvuil en het zo duurzaam mogelijk verwerken ervan.

Het samenwerkingsconvenant Schone Schelde werd in februari 2019 ondertekend door 28 partijen en heeft inmiddels meer dan 30 aangesloten leden. Weten wie zich al heeft aangesloten? Kijk op de website van Rijkswaterstaat. De betrokken organisaties onderkennen met de ondertekening dat zwerfvuil een groot probleem is in de deltawateren en geven aan samen te willen werken aan het oplossen van het probleem. De samenwerking hierbij is essentieel. Hoe meer organisaties zich aansluiten, hoe groter het bereik in de samenleving om het probleem aan te pakken bij de bron. Een bijzonder belangrijke partner in de samenwerking is Rijkswaterstaat. Zij monitort onder andere de wateren en oevers op vervuiling, faciliteert het verzamelen en afvoeren van het zwerfvuil na opruimacties en helpt mee met het communiceren van en het lesgeven over het probleem van zwerfafval.

Tags:

Vragen of tips?

Profiel Eric Mahieu

Eric Mahieu

Programmamanager Deltawateren